29 septembre 2018

Nghĩa trang Mai Dịch sẽ ế ! Thiện Tùng     

Cổng chính nghĩa trang Mai Dịch – Hà Nội

Tổ tiên bao đời truyền tụng lại với con cháu: Sống cái nhà, chết cái mồ”. Thấm nhuần câu nói truyền đời ấy, 64 năm qua (1954-2018), “Đảng ta” đặc biệt quan tâm về vấn đề nầy. Khi chưa lo được cho toàn bộ, ít nhứt cũng phải lo cho cục bộ.


Sống cái nhà

Tổ tiên đã nói: “Có an cư mới lạc nghiệp”. Trước tiên phải tạo điều kiện cho cán bộ an cư  để họ mới toàn tâm toàn ý lo cho dân cho nước?. Thế mà, hễ thấy nhà to, biệt thự, biệt phủ thì hỏi xéo xắc “của ông/bà nào dữ vậy?”. Biệt phủ ông Phiêu, ông Mạnh… đâu phải là cá biệt, thế mà họ cứ nhắm vào đó mà kêu rêu mãi, đúng là thù vơ oán chạ! Họ có biết đâu đó là chế độ, chính sách của Đảng đối với những người cầm đầu chế độ. Chết cái mồ

Năm 1954, khi nửa nước được “giải phóng”, mặc dầu dân còn đói khổ, Đảng nghĩ ngay đến việc xây dựng 2 nghĩa trang Mai Dịch và Văn Điển để có nơi yên nghỉ cuối đời theo thứ bậc cho quan Đại và Trung thần, mỗi mộ chỉ vài mươi thước vuông đất chớ có chi so với gấm vóc gian sơn mà họ mang lại?. Thế mà bọn dư công rỗi viêc, xấu mồm xấu miệng cứ lởi ra tiếng vào, đúng là không hiểu gì về câu “nghĩa tử, nghĩa tận”!.

Đất nước đã “đổi mới”, cuộc sống không đến đổi tồi so với thế giới, làm lãnh đạo phải biết lo xa: Nghĩa trang Mai Dịch và Văn Điển đã chật, cách nay hơn năm thôi, lãnh đạo dự định lập thêm nghĩa trang dành cho cán bộ Trung và Cao ở sườn núi Ba Vì. Thế mà, bọn không biết điều, ó ré phê phán thế nầy thế nọ, thật không sao hiểu nổi ! .

Làm người, nhứt là cán bộ cao cấp, ai không tự ái, họ bắt đầu “chơi riêng”: Hết ông Võ Nguyên Giáp, ông Nguyễn Bá Thanh, ông Nguyễn Minh Triết… đến ông Trần Đại Quang phải trăn trối: “Khi tôi qua đời cho tôi về quê an nghỉ”. nghe đâu ông Đỗ Mười, Lê Đức Anh… cũng định khi chết đem về quê chôn cho thoải mái, rộng rãi hơn. Thế cũng chưa vừa, bọn xấu mồm xấu miệng kêu than rằng: Chưa nói tượng đài, khu mộ cho mỗi vị cả mẫu (ha) đất. Chiếu theo câu “Đảng CSVN quang vinh muôn năm” thì, đến một lúc nào đó, Việt Nam ta hết đất canh tác. Bọn quá khích lại dẽo mồm: “Lo gì, theo pháp luật “đất thuộc sở hữu toàn dân” khi cần thì giải tỏa - mấy ổng cũng đã từng chủ trương giải tỏa nhiều nghĩa địa của thường dân trên khắp cả nước chớ bộ?”.

Với cái đà nầy, nghĩa trang Mai Dịch sẽ ế - nhận định của người viết.

     27/9/2018

    T.T