12 septembre 2018

TUYỆT THỰC


Từ Thức: "Nhưng cái gì cũng có giới hạn.
Một lúc nào đó, sự khiêu khích quá trớn, cái phẫn nộ, uất hận căm phẫn lớn hơn cái sợ, hậu quả sẽ khó lường.
Trong lịch sử thế giới, chỉ vài ngày hay vài giờ trước khi sụp đổ, chế độ độc tài nào cũng ngạo nghễ, ngang ngược, tưởng mình sẽ vĩnh viễn trường tồn.
"
Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực ngày thứ 28. Hãy thử nhịn ăn 28 giờ để hiểu cái quyết tâm phi thường của một người đấu tranh cho nhân quyền, cho đất nước. 
Tập đoàn cầm quyền im lặng, không thèm đếm xỉa.


Trong cái im lặng đó, có cái lạnh lùng của bọn sát nhân, sự thách thức ngạo nghễ của bọn cướp ngày ( tao chơi vậy đó, đứa nào làm gì tao ? ), cái man rợ tiền sử ( coi mạng người như cỏ rác ), cái sadisme bệnh hoạn ( tìm thú vui trong trò chơi độc ác ), cái tính toán hiểm độc ( đánh chết vài người để răn trăm họ, như ngày xưa họ cắt cổ, bêu đầu nạn nhân ở đầu làng ), cái ngu dốt của thất phu ( làm mọi cách để thế giới văn minh ghê tởm, trong khi cần thế giới giúp tiền trước khủng hoảng kinh tế, giúp sức trước họa diệt vong ).
Phải thêm cái trung thành của lâu la với bài học của bác Lê ( Lenin : những chế độ CS, muốn tồn tại, phải có can đảm tiêu diệt không nương tay, từ trứng nước, những mầm mống phản kháng.)
Cũng có thể đó là chính sách, chỉ thị của đàn anh láng giềng:  giúp VN càng ngày càng cô lập với thế giới văn minh, để chỉ còn một con đường là càng ngày càng chui vào rọ Tàu.

Tất cả những cái đó, xây dựng trên một nền tảng : sự sợ hãi. Sự sợ hãi của người dân là một thực tế, dưới một chế độ ra đời và tồn tại trên bạo hành, khủng bố, tù đày, nhồi sọ từ trên nửa thế kỷ nay.
Nhưng cái gì cũng có giới hạn.
Một lúc nào đó, sự khiêu khích quá trớn, cái phẫn nộ, uất hận căm phẫn lớn hơn cái sợ, hậu quả sẽ khó lường.
Trong lịch sử thế giới, chỉ vài ngày hay vài giờ trước khi sụp đổ, chế độ độc tài nào cũng ngạo nghễ, ngang ngược, tưởng mình sẽ vĩnh viễn trường tồn.

(tuthuc-paris-blog.com )