16 septembre 2018

NỈ HẢO ĐÓN ANH


Trần NhươngANH NHÂN DÂN TỆ YÊU ƠI


VIỆT NAM THÌ CŨNG ĐẤT TRỜI QUÊ ANH


ANH CỨ ĐI LẠI THẢ PHANH


BẠN BẦU ĐỒNG CHÍ ĐÃ THÀNH CỦA CHUNG...