24 janvier 2019

“BỘ LỄ” KHÔNG NÊN ÔM SỨ MỆNH ĐẠO ĐỨC BẤT KHẢ THI, THƯA PHÓ THỦ TƯỚNG !
Mặc dù Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam là người rất nghiêm túc nhận trách nhiệm, nhưng ông không cần thiết phải coi đạo đức xã hội xuống cấp là thuộc trách nhiệm của ông. Nhà nước có trách nhiệm rất rõ ràng về những lãnh vực rất cụ thể, chứ không phải trách nhiệm về lãnh vực mơ hồ như “đạo đức xuống cấp”.

Ông cũng không nên quy trách nhiệm mơ hồ đó cho Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cái Bộ mà ông đề nghị “quay lại đúng ý nghĩa là Bộ Lễ”😛.

Phó Thủ tướng cũng không nên lo lắng việc “có những nhà con đỗ đại học cũng liên hoan hàng trăm mâm” hay “có gia đình sửa nửa cái mái nhà cũng liên hoan mấy chục triệu”. Những chuyện như vậy là chuyện của dân, không liên quan đến Chính phủ.


Ông bất bình việc "cả một xã hội chen lấn thì làm sao có ai biết nhường phụ nữ, trẻ em khi bước vào thang máy". Ok, nhưng thay vì bất bình thì Chính phủ mà ông làm Phó Thủ tướng nên tập tức gương mẫu bằng cách loại ngay những vị Bộ trưởng có những hành vi đại loại như để cho cơ quan Bộ mang xe công vụ ra tận cầu thang máy bay đón vợ. Đó là tột cùng của hành vi “chen lấn xô đẩy”, thưa Phó Thủ tướng !


Giữa lúc đất nước còn nghèo, hàng triệu người ăn không đủ no, trẻ em miền núi ước những bữa cơm có thịt, thì vô số quan chức từ trung ương đến các tỉnh, thành ngang nhiên hưởng thụ những đặc quyền đặc lợi trong đi lại và trong những tiện nghi xa xỉ lấy từ tiền thuế của dân và tiền vay mượn mà con cháu phải còng lưng ra trả, đó mới là sự xuống cấp lớn nhất về đạo đức xã hội, thế mà Phó Thủ tướng lại không hề nhắc đến một câu nào khi nói về “đạo đức xã hội xuống cấp”.


Và nghe Bộ trưởng Văn hóa hưởng ứng lời của Phó Thủ tướng chỉ đạo Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia “khẩn trương làm đề án” chống xuống cấp đạo đức xã hội, tôi đồ rằng đạo đức xã hội sẽ xuống cấp thêm chứ không phải ngược lại.


HOÀNG HẢI VÂN