19 janvier 2019

CHÍNH PHỦ NÊN TẠM DỪNG ĐÀM PHÁN BIÊN GIỚI LÃNH THỔ VỚI TRUNG QUỐC


Theo thông tin trên nhiều tờ báo, vào ngày 14/1/2019 tại Lào Cai đã diễn ra đàm phán cấp Chính phủ về biên giới lãnh thổ Việt Nam - Trung Quốc và cuộc gặp giữa hai thứ trưởng ngoại giao hai nước. Đây là một sự việc rất đáng ngạc nhiên vào lúc này và tôi cho rằng chính phủ nên tạm dừng dài hạn các cuộc đàm phán như vậy vì những lý do sau.

Một là, thế và lực Việt Nam hiện nay đang rất yếu, nếu Việt Nam cứ tiếp tục đàm phán về biên giới lãnh thổ với Trung quốc như thế này thì chỉ rước bất lợi về phía Việt Nam mà thôi. Việt Nam cần chờ tới lúc thế và lực mạnh hơn thì mới đàm phán để công bằng. Không có lý do gì đem vấn đề biên giới lãnh thổ ra đàm phán vào lúc này. 


Hai là, việc đàm phán như thế này rồi sau đó tiến hành ký các hiệp định về biên giới lãnh thổ một cách bất bình đẳng thì về sau không thể sửa chữa được. Đối với pháp luật quốc tế, các hiệp định hiệp ước nếu đã ký song phương thì sẽ có giá trị thực hiện cho đến hết liệu lực của văn bản. Sau này nếu con cháu chúng ta có phát hiện sai sót hay bất bình đẳng gì thì mãi mãi không thể sửa chữa.

Ba là, chúng ta không có gì bức bách buộc phải đàm phán biên giới lãnh thổ vào thời điểm này. Lâu nay chưa đàm phán thì nay tạm dừng cũng chẳng sao. Mặt khác hiện nay, Trung quốc đang có những xung đột với Mỹ nên cũng cần chờ kết quả xem sao. Tại sao những việc khác thì né được mà vấn đề này thì không né?

Tôi cho rằng chính phủ nên tập trung làm tốt những nhiệm vụ khác về kinh tế, văn hóa, an ninh, quốc phòng… Còn vấn đề biên giới lãnh thổ thì cần dừng lại. Nếu ký tá gì vào chỉ có làm khổ con cháu đời sau mà thôi. Trước đây ông thủ tướng Phạm Văn Đồng chỉ ký một công văn đơn phương về Hoàng Sa Trường Sa mà chúng ta đã lãnh đủ, nay chính phủ ký hiệp định song phương thì trong điều kiện lúc này nếu bất bình đẳng thì sẽ rước tai họa lớn vào nhà.