25 janvier 2019

Danh sách những người đấu tranh cho quyền con người và bảo vệ môi trường bị đảng cộng sản ra lệnh kết án


Cúi gầm mặt xuống đọc bài viết sẵn từ Bộ Chính Trị: "VN không gia tăng bắt giữ người đấu tranh cho nhân quyền..."
Nhà cầm quyền VN chỉ kết án rất nhiều người đấu tranh cho quyền con người với mức án từ 10 đến 20 năm còn cao hơn mức án của bọn cán bộ tham ô và làm thất thoát hàng ngàn tỉ đồng.


Dưới đây là danh sách của những người đấu tranh cho quyền con người và bảo vệ môi trường bị đảng cộng sản ra lệnh kết án trong vài năm gần đây:

01. Nguyễn trung Tôn - 13 năm tù
02. Trương Minh Đức - 12 năm
03. Nguyễn Bắc Truyển - 12 năm
04. Nguyễn Trung Trực - 12 năm
05. Trần thị Xuân - 9 năm
06. Nguyễn Văn Túc - 13 năm
07. Đào Quang Thực - 13 năm
08. Hoàng Bình - 14 năm
09. Hồ Đức Hòa - 13 năm
10. Lê Đình Lượng - 20 năm
11. Trần Anh Kim - 13 năm
12. Lê Thanh Tùng - 12 năm
13. Lưu Văn Vịnh - 15 năm
14. Nguyễn Quốc Hoàn - 13 năm
15. Nguyễn Văn Đức Độ - 11 năm
16. Đinh Diêm - 19 năm
17. Nguyễn Tấn An - 19 năm
18. Vương Văn Thả - 12 năm
20. Phạm Văn Trội - 7 năm
21. Trần Thị Nga - 9 năm
22. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh - 10 năm