22 janvier 2019

Đoàn Thuận: Chùm thơ về Vườn rau Lộc Hưng


 Một thời Lộc Hưng1.
Lộc Hưng đất cũ thôn xưa.
”vườn rau xóm ruộng” bao mùa buồn vui.
.
Khi no ấm, lúc ngậm ngùi,
tình làng nghĩa xóm, không nguôi lời nguyền.
cầu mong nước Việt mọi miền,
đồng bào Âu Lạc bình yên thiện hòa.


.

2.
Vườn rau khai phóng đường hoa,
đón người khắp chốn gần xa tụ về:
di cư di tản xa quê,
tha phương lưu lạc bộn bề gió sương.
đến đây dựng ấp lập phường:
lời kinh An Lạc, rau vườn Lộc Hưng,
món ăn Cà Láng, Tương Bần
phố nhà Nam Thái, Chấn Hưng, Nghĩa Hòa…
.
Thăng trầm thế sự trôi qua
Nguyễn triều, Pháp thuộc, Quốc gia, một thời.
.
3.
Ngày nay, bọn cướp lộng trời
phá tan nhà cửa, tơi bời vườn rau,
cướp đi nguồn sống đồng bào.
Quê hương thêm giọt mắt trào lương dân.

Thảo Điền, 1/2019
Đoàn Thuận
VƯỜN RAU LỘC HƯNG.

Dự án khu trường theo chuẩn quốc gia,
cưỡng chế triển khai trên những xác nhà,
từng thấm máu đào mồ hôi nước mắt
của bao thế hệ Lộc Hưng thời qua.

2.
Vườn rau ban sơ thôn xưa xanh màu.
Di cư năm tư rời Bắc bộ đầu
cùng về khai hoang vun trồng sinh sống.
”lộc hưng”,“an lạc”, lời dân nguyện cầu.

Nơi đây dừng chân lưu dân tha phương:
phế nhân thương binh từ nhiều chiến trường,
già lão, neo đơn, mồ côi, sương phụ
nương tựa nghĩa tình bao mùa gió sương.

Hai miền quê hương liền nhau từ lâu.
Bổng đâu, nhà tan vườn nát, khổ đau,
chiếu đất màn trời, dãi dầu mưa nắng.
Dân nghèo tay trắng mai này ra sao !.

3.
Mảnh đất vườn rau,
quê xưa bên nhau,
giờ đây tan tác,
còn lại nỗi đau.

Thảo Điền.1/2019
Đoàn Thuận