29 janvier 2019

Chùm thơ Đoàn Thuận


Cướp đêm cướp ngày1.
”Cướp đêm là giặc”.
”Cướp ngày là quan”.
Giặc “lạ” cướp nước.
Quan “đỏ” cướp làng.


2.
Giặc cướp Hoàng Sa,
Nam Quan, Gạc Ma,
một nửa Bản Giốc,
biên giới Việt Hoa.

Quan cướp đất đai
nguồn sống lâu dài
của dận tộc Việt.
hôm nay ngày mai.

Cướp ngày cướp đêm
dùng sức mạnh mềm
cướp phá đất Việt.
dưới bóng búa liềm.

3.
Bọn cướp nổi chìm,
dựa lưng chính quyền
phi nhân phi pháp
cướp mòn tài nguyên.

Thảo Điền,1/2019
Đoàn Thuận

Tù nhỏ tù lớn.

Cấn Thi Thêu ra tù,
”ra khỏi nhà tù nhỏ”
tối tăm như cũi rọ,
”vào nhà tù lớn hơn”.

Việt Nam, một giang sơn,
Nhà Nước công an trị,
tước nhân quyền nhân vị,
khác chi một trại giam.

Giam hãm người nước Nam,
trong đọa đầy khốn khổ,
với bầy tư bản đỏ,
bóc lột dân dã man.

Nước Việt từ Văn Lang,
bao ngàn năm văn hiến.
nay nhiễu nhương toàn diện.
khác chi một nhà tù.

Đoàn Thuận

.