18 janvier 2019

Trái với Việt Nam, người ta trọng dân ở các nước dân chủ

Trước 600 thị trưởng, xã trưởng vùng Normandie, Emmanuel Macron chiều hôm qua ( 15/01 ) đã khởi đầu cuộc thảo luận lớn ( le grand débat national ) về các vấn đề của nước Pháp.
Trong …7 giờ liên tiếp, trực tiếp truyền hình, Macron đã trả lời tất cả những câu hỏi hay chất vấn ‘’ sans tabous ‘’ ( không cấm kỵ ) của các dân cử địa phương, với những con số, những dữ kiện cụ thể, nhằm chứng tỏ ông ta không phải là người ngồi trong tháp ngà.


‘’ Le grand débat national ‘’là sáng kiến của Macron để đương đầu với phong trào Gilets Jaunes, đã yếu nhưng càng ngày càng bạo động.
Trong hai tháng, những cuộc thảo luận về tất cả mọi vấn đề của nước Pháp ( thuế khoá, lương bổng, hệ thống an sinh xã hội, di dân, chính sách quản trị quốc gia vv..) sẽ được tổ chức khắp nơi trong nước. Bất cứ ai cũng có quyền tham dự.
Macron hứa những bản đúc kết các ý kiến, các đề nghị sẽ được chính phủ nghiên cứu và áp dụng nếu có thể.
Chính Macron, trong hai tháng, sẽ đi khắp nước, tham dự nhiều buổi thảo luận với các chức sắc, hội đoàn.
Đây cũng là cơ hội để Macron nối lại nhịp cầu với các dân cử địa phương, nền tảng của sinh hoạt chính trị Pháp, nhưng có cảm tưởng bị chính quyền trung ương quên lãng.
Cuộc thảo luận hôm qua với các thị trưởng đã diễn ra một cách sôi nổi, trong tinh thần xây dựng. Hầu như tất cả những vấn đề của nước Pháp đã được đặt trên bàn, không nhân nhượng, qua trên..100 câu chất vấn.
Macron chắc chắn cũng học được rất nhiều, hơn là đọc những báo cáo. Một ông xã trưởng nói : Tổng Thống còn trẻ, sống ở Paris, cho phép tôi kể vài chuyện có thực, để biết đời sống hàng ngày của người dân ở vùng quê.
Khởi đầu, cử tọa có vẻ hoài nghi, nhưng sau 7 giờ thảo luận, hội trường đã đứng dậy vỗ tay rất lâu, nhiều người '' impressionnés '' thấy ông Tổng Thống trẻ nắm vững tất cả các vấn đề, kể cả những hồ sơ kỹ thuật rắc rối.
Nhưng ‘’ le grand débat ‘’ có làm dịu phong trào áo vàng hay không là một chuyện khác. Một nửa những Gilets Jaunes đang hoạt động cho hay sẽ không tham dự, và kết án những người tham dự là phản bội.
Những người quá khích này, thường thường là thuộc các nhóm cực tả hay cực hữu, không chấp nhận bất cứ đề nghị, nhượng bộ nào của Macron.
Mục đích của họ là lật đổ Macron, đúng hơn là phá vỡ thể chế dân chủ để xây dựng một xã hội theo kiểu của họ.
Mục đích của Macron là đối thoại với toàn dân Pháp, vì chuyện đối thoại với nhóm Gilets Jaunes quá khích là chuyện không tưởng.
Phải chờ 2 tháng nữa để biết Macron đã lật ngược thế cờ chính trị hay không.


( tuthuc-paris-blog. com )