19 janvier 2019

Tôn giáo ở Việt Nam


Thiện Tùng  " Đạo giáo dùng giáo lý thu phục lòng người, gia nhập đạo tự giác không ép buộc, còn Đảng CSVN thì áp đặt, buộc toàn dân, không phân biệt đạo hay đời, phải chấp nhận, tôn sùng, làm theo chủ nghĩa Max-Lenin?.  "
*** 
 “Bác Hồ là Bồ Tát, là vị La hán”. (Báo Nhân Dân ngày 22-1-1997)
Tôn giáo nói chung, Đạo giáo nói riêng chỉ là những tổ chức Xã hội dân sự thuần túy. Từng Đạo giáo ngưỡng mộ một đức tin nhứt định, để rồi, biến nó thành giáo lý, dùng giáo lý thu phục nhân sinh làm lành lánh dữ - đại loại là như thế. 


 Tôn giáo là trừu tượng, là khái niệm chung;  Đạo giáo là cụ thể, là  khái niệm riêng. Cũng như Cây là khái niệm chung, cây Chuối là khái niệm riêng. Nhưng đứng góc độ cây Chuối thì Chuối là khái niểm chung, chuối Già, chuối Xiêm, chuối Hột… là khái niệm riêng. Chính vì vậy, người ta gọi “Đạo Phật” hay “Phật giáo” chớ không ai gọi “Tôn giáo Phật”;  gọi “Đạo Thiên chúa”  hay “Thiên chúa giáo” chớ không ai gọi “Tôn giáo Thiên chúa”..v.v…
 Tự do tín  ngưỡng và không tín ngưỡng là quyền của mọi người . Hai từ “Đạo, Đời” là để phân biệt lớp ngưởi theo tín ngưỡng (Đạo) và lớp người không theo tín ngưỡng (Đời) chớ không phải để chia rẽ hay phân biệt đối xử. Phải hiểu rằng, Đạo giáo cũng/chỉ là những bộ phận dân tộc, suy nghĩ và hành động phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết.
 Muốn được công nhận là một Đạo giáo, nhứt thiết Đạo giáo ấy phải có cội nguồn và Giáo lý (học thuyết). Không có chuyện đạo nầy lãnh đạo đạo kia, không được bài bác nhau, phải tôn trọng nhau.
Người viết là (Đời) am hiểu về “Đạo” tủn mủm lắm, chỉ có thể nói những đặc điểm nhưng cũng chưa chắc đúng – coi như tham khảo:
1/ Phật Giáo:
Phật giáo có 2 phái: Phất giáo Tăng giàPhật giáo Thồng nhứt, bắt nguồn từ truyền thuyết: Thái tử Sidata từ bỏ hoàng cung và từ biệt vợ đi tìm đạo hạnh để cứu độ chúng sinh, cho ra đời học thuyết (giáo lý) và hình thành Đạo Phật. Những vị đã, đang và sẽ kế thừa: Di Đà, Thích Ca, Di Lặc – Di Đà là quá khứ (cựu), Thích Ca là hiện tại (đương nhiệm), Di Lặc là tương lai (trù bị kế thừa).
 2/ Thiên chúa giáo:
 Tham khảo từ Bách khoa toàn thư mở (Wikipedia), theo truyền thuyết: Vào khoảng năm -6 và -4 trước Công nguyên (Tây lịch), Jesus được sinh ra trên cánh đồng cỏ Bethlem (Israel – Do Thái). Chúa Jesus sáng lập ra Do Thái giáo ở  Israel. Thiên chúa giáo bắt nguồn từ Do thái giáo, cùng thờ chúa Jesus và đức mẹ Maria (thân mẫu của Jesus).
Do Thái giáo hay Thiên chúa giáo đều xem Jesus  là “Chúa Trời”, người có công tạo ra vũ trụ và loài người, soạn ra giáo lý để cứu rỗi linh hồn chúng sinh.
Thiên chúa giáo có 2 nhánh chính: Đạo Công giáo và Ki-tô giáo (Cơ đốc giáo).
Ki-tô giáo có 2 nhánh chính: Công giáo Roma và Tin lành. Công giáo Roma do Linh mục hành lễ, còn Tin Lành do Mục sư (người có gia đình) hành lễ.
Ở Việt Nam, do yếu tố lịch sử, “Thiên chúa giáo” còn gọi là “Công giáo Roma”, thờ “Thiên Chúa” (Chúa Trời), biểu trưng là Chúa Jesus và Đức mẹ Maria.
3/ Cao Đài giáo:
Nghe nói có đến 12 phái, do Phạm Công Tắc khai đạo. Người viết chỉ biết 3 phái: Cao đài Chính thống, Cao đài Tây Ninh và Cao đài Bến Tre (phái ông Tương - thân kháng chiến). Cao đài nói chung có tham vọng cầm quyền, trước kia họ có xây dựng lực lượng vũ trang riêng.
4/ Hòa hảo giáo:
Hòa hảo giáo do Huỳnh Phú Sổ khai đạo, giáo lý cải biên theo đạo “Tứ Ân Hiếu Nghĩa” - Ân Tổ tiên, Ân đất nước, Ân Tam bảo, Ân cha mẹ”. Đạo Hòa hảo cũng có tham vọng cầm quyền, trước kia họ có xây dựng lực lượng vũ trang riêng như Cao Đài.
5/ Phái Bình Xuyên:
 Bình Xuyên không phải là một Đạo giáo. Họ chỉ là lực lượng vũ trang yêu nước khá hùng mạnh, ngoại xâm nào họ cũng chống không ngại hy sinh. Họ như những anh hùng “Lương Sơn Bạc” thời xa xưa bên Tàu. Trong chiến tranh chống pháp, theo lời chiêu dụ của Việt Minh, từ Rừng Sát, họ chuyển quân về Đồng Tháp Mười, chấp nhận gia nhập vào Vệ Quốc Đoàn. Ít lâu sau, do bất bình gì đó, một bộ phận nhỏ giả hàng Tây, đồn trú ở quận 8 Sài Gòn tìm kế sinh nhai. Sau hiệp định Genève 1954, đất nước chia làm 2 miền, họ lấy Rừng Sát (duyên hải Sài Gòn) làm hậu cứ, “tiền đồn” vẫn là quận 8 Sài Gòn, kinh doanh chủ yếu bằng sòng bạc quy mô lớn ở Sài gòn mang tên “Đại thế giới”. Khi Mỹ đưa những đoàn cố vấn vào miền Nam, họ bắt đầu rụt rịch.
Thời Đệ nhứt Việt Nam Cộng hòa, ông Diệm và Nhu cao tay, hết dụ rồi truy diệt xóa sổ lực lượng vũ trang 3 Giáo Phái (Cao đài, Hòa hảo, Bình xuyên) nầy. Tàn quân của họ lui vào Đồng Tháp Mười lập căn cứ, phối hợp rồi hòa nhập với lực lượng vũ trang thuộc “Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam” cùng chống Mỹ-- Diệm. Đến nay, phái Bình Xuyên chỉ còn là lực lượng anh hùng không tên tuổi. Nhưng cũng may, ngành Công an CHXHCNVN có xuất bản cuốn sách “Người Bình Xuyên” nói tốt về họ. Có hơn không, được như thế cũng mát dạ, ấm hồn phần nào đối với những người gốc Bình Xuyên còn sống hay đã vị quốc vong thân.
6/ Đảng CSVN:
 Đưa Đảng CSVN vào đây, chắc có người không hài lòng, cho rằng thằng cha Tùng mắc toi nầy sao lại đưa  Đảng CSVN quang vinh vào tốp Giáo Phái nầy? - Xin thưa, vì tôi thấy nó có cái gì đó vừa giống, vừa khác, vừa Kỳ lạ : 
Giống
-  Đạo giáo tôn thờ người sáng lập đạo và người có công truyền bá đạo thì Đảng CSVN cũng tôn thờ người sáng lập chủ thuyết CS và người có công  đưa về, truyền bá chủ thuyết CS ở VN - đó là  cụ Hồ Chí Minh?.
 -  Đạo giáo dùng nhà thờ, chùa chiền, thánh thất, nhà chung… làm nơi thuyết giáo thì Đảng CSVN cũng dùng học viện chính trị cấp TW, trường chính trị cấp địa phương để giáo huấn học thuyết Max-Lenin với 3 môn học chính yếu:Triết học Maxit, Chính trị Kinh tế học Maxit, Chủ nghĩa Xã hội Khoa học?.
Khác
 -  Đạo giáo dùng giáo lý thu phục lòng người, gia nhập đạo tự giác không ép buộc, còn Đảng CSVN thì áp đặt, buộc toàn dân, không phân biệt đạo hay đời, phải chấp nhận, tôn sùng, làm theo chủ nghĩa Max-Lenin?. 
-  Đạo hay Đảng cũng chỉ là những bộ phận của dân tộc. Các Đạo giáo nhận ra điều đó, họ chỉ lãnh đạo, quản lý phạm vi tín đồ mình, còn Đảng CSVN, chỉ có hơn 4 triệu đảng viên mà tự đặt cho mình quyền lãnh đạo, quản lý cả đất nước và dân tộc VN hơn 90 triệu người?.
 -  Các nước theo thể chế chính trị Dân chủ cho phép đa nguyên, đa đảng, còn Việt Nam ta theo thể chế chính trị Độc tài, cấm tuyệt đối đa nguyên, đa đảng.
-  Các nước theo theo Dân chủ, các đảng phái đối lập cử người ra tranh cử theo từng nhiệm kỳ, bầu theo thể thức phổ thông đầu phiếu, phía thắng cử lập chính phủ, thực hiện những gì mình hứa khi ra tranh cử, đặt lợi ích quốc gia dân tộc trên hết, nếu làm sai  dân có quyền phản đối bằng mọi hình thức, cơ quan đại diện dân có quyền bãi miễn…, còn ở Việt Nam, cử lãnh tụ gói gọn trong phạm vi Ban chấp hành TW Đảng theo thể thức Đảng chọn, Đảng bầu” nhưng khi đắc cử chẳng những trở thành lãnh tụ Đảng mà còn lãnh tụ cả quốc gia dân tộc,  Đảng lãnh đạo quốc gia dân tộc không theo nhiệm kỳ mà miên trường, đặt lợi ích Đảng trên hết. Bầu cử lãnh đạo các cấp, các ngành thuộc hệ Nhà nước theo thể thức “Đảng chọn, Dân bầu”. Đảng chọn ứng cử viên gần như đều là đảng viên của mình ra gọi “tranh cử”. Trên làm sao dưới làm vậy, hình thành hệ chuyên chính vô hay tư sản gì đó, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN. Để cho đỡ chướng mắt, gắn cho chúng cái mác “Nhân dân” để lòe đời.
 Kỳ lạ
Từ lâu Đảng CSVN tôn thờ chủ nghĩa Max-Lenin theo thuyết Duy vật, nhưng những năm tháng gần đây số lượng không nhỏ đảng viên, có cả cấp cao, ngã theo thuyết Duy tâm, họ đi chùa, ăn chay, niệm phật, thờ phật tại gia, xem tướng, coi tay, đoán số…Đáng nói, bộ thấy Phật trong nước ít linh sao mà ông Quang, ông Dũng sang tận Đông Độ khẩn Phật cầu an. Cách mấy ngày, anh em di dự khánh thành nhà về nói: “Cựu phó Bí thư Thành phố thờ tượng Phật tổ bố, tả hữu tượng Phật là tượng ông Hồ, ông Giáp nhỏ tí tèo, như 2 người hầu”. Người viết nghĩ: “Chẳng lẽ đảng viên Cộng sản từ Mác nghinh Phật !?”.Và có phải vì hiện tượng “ăn chay” nầy mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết luận trong chua xót ‘Nhạt Đảng, khô Đoàn’?”.
Lê Thanh Hải, cựu ủy viên BCT niệm Phật cầu mong tai qua nạn khỏi - Ảnh minh họa.
Những cái giống, cái khác, cái lạ kỳ mà người viết vừa kê ra, nếu thực tế quả như vậy thì Đảng CSVN không còn tinh chất, hết nhựa sống, đang trên đà phân hủy. Khiến cho người dân từ thích đến hết thích, từ tức giận đến đối lập với Đảng CSVN. 

Đám tang mẹ Nguyễn Tấn Dũng

 
18/01/2019
      T.T