21 juin 2019

MA QUYỀN LỰC.1.
Độc tố chết người ngâm cao lương,
như ma quyền lực vờn chính trường.
Vị ủy viên nào mắc chướng khí
theo ma, biến mất khỏi đời thường.

Vị nào, còn sống, hở van tim,
gan hư, não trụy, mắt cận viêm,
ở đâu cũng thấy bóng thù địch,
mưu ma chước quỷ diễn biến chìm.

Cán bộ tham nhũng bị tòa rình,
ám ảnh lời dạy Hồ Chí Minh,
nếu làm “đầy tớ” sống liêm chính
ắt thành “ma đói” cõi âm binh.

Quan quân “thân liệt” ngồi xe lăn,
sống đời thực vật như thường hằng,
vẫn lo thần chết làm “danh bại”
chôn vùi ngực đỏ trong giá băng.

Quan lớn phạm tội ngại lao tù,
xin “thà làm ma” dưới ô dù,
hoặc “ma tại gia” nơi biệt phủ,
dựa thế “nhân thân” để phép phù.

2.
Đất Việt thời nay lắm thứ ma.
”ma gia”, ”ma mị”, “tặc”, “đại ca”.
bày đàn liềm búa, chủ nô “lạ”
cướp cạn sức dân, phá sơn hà.

Thảo Điền,2019
Đoàn Thuận
.