11 juin 2019

Thái Bá Tân gửi BÁC PHÚC.


Bác lên tiếng kêu gọi.
Tất cả người dân ta.
Chung sức cùng chính phủ
Trả nợ công Quốc gia.
Có vay thì có trả.
Luôn vẫn thế xưa nay.
Ta cũng không ngoại lệ,
Nhưng vấn đề thế này.
Ta vay nợ nhiều lắm.
Nợ công của Việt Nam
Mà phần nhiều, thật tiếc
Chui vào túi quan tham. 


Không nói bác cũng biết
Chúng lấy tiền ở đâu.
Để cho con du học.
Mua xe hơi, nhà lầu.

Nhiều đứa như thằng Cự
Khi ních đầy túi tham,
Bỏ lại cả núi nợ.
Rồi chuồn khỏi Việt Nam.
Nhiều đứa đã an vị.
Mua nhà ở nước ngoài.
Hễ có động là biến.
Bác biết chúng là ai.
Vậy thì cũng trái khoáy.
Nợ công cho quan ăn.
Giờ thì bác kêu gọi
Cứ như bắt đền dân. 


*
Đảng lãnh đạo tuyệt đối.
Quan đảng ăn cướp tiền.
Vậy đảng lo mà trả,
Bằng tiền của đảng viên
.