28 juin 2019

Ý ĐẢNG LÒNG DÂN


Trần Nhơn
(Nguyên Thứ trưởng Bộ Thủy Lợi)
Lãnh đạo khuyên dân cần tỉnh táo,
Lòng yêu nước nên đặt nơi đâu?
Dân xuống đường kêu gọi lãnh đạo:

 “Cảnh giác với bành trướng Ba Tàu”!
Lãnh đạo lo dân bị xúi giục,
Tụ tập đông người mất trị an.
Dân lo lãnh đạo bị khuất phục,
Chui vào bẫy “bốn tốt”, “chữ vàng”.


Lãnh đạo lo dân bị kích động,
"Trái tim nhầm chỗ đặt lên đầu".
Dân rất lo ngài Nguyễn Phú Trọng
Bị Hoa Nam siết chặt yết hầu.

Đảng lo mất Đảng, mất chế độ,
Dân ưu tư nước mất nhà tan;
Tổng Bí thư ngày càng lộ rõ
Bị Bắc Kinh o ép đầu hàng?!

Thực trạng đất nước là như vậy,
Luật đặc khu: giọt nước tràn ly.
Lãnh đạo tảng lờ như không thấy,
Bởi mải mê gặt hái nhiệm kỳ!?

Tầm nhìn thiển cận quanh chân ghế,
Nhiệm kỳ vun vén được bao nhiêu,
Tất cả sẽ trở thành hoang phế,
Nếu giang sơn, Tổ quốc tiêu điều!

Lời non nước thiết tha kêu gọi:
Ý Đảng lòng dân phải gặp nhau!
Nội gián ắt đầu hàng, cuốn gói,
Thoát vòng kiềm tỏa Mác-Mao-Tàu.


Hà Nội, 19/6/2018
Trần Nhơn