vendredi 5 juillet 2019

Hội nhà báo độc lập Việt Nam tròn 5 tuổi
04-07-2014

Ngày 04-07-2019, là ngày Hội nhà báo độc lập Việt Nam tròn 5 tuổi. Vào ngày 04-07-2014 đáng nhớ đó, tại nhà thờ dòng chúa cứu thế Sài Gòn ở 38 Kỳ Đồng, Sài Gòn, khoảng 30 người có mặt tại buổi lễ thành lập Hội nhà báo độc lập Việt Nam - một tổ chức xã hội dân sự khao khát một nền báo chí tự do và độc lập, không làm công cụ và loa phát thanh cho bất cứ đảng phái nào, chính quyền nào, tổ chức nào.


Đang là hội viên Hội nhà báo Việt Nam (một hội nghề nghiệp chính trị, một cánh tay nối dài của chính quyền), tôi đã tự nguyện gia nhập Hội nhà báo độc lập Việt Nam. Và tôi đã có mặt trong ngày 04-07-2014 đó, cùng với những con người đáng kính trọng khác như Bùi Minh Quốc, Phạm Đình Trọng, Huỳnh Ngọc Chênh, Nguyễn Tường Thụy, Vũ Thị Phương Anh, Lê Phú Khải, Phạm Chí Dũng, Ngô Nhật Đăng, Phạm Bá Hải, Lê Ngọc Thanh, Phạm Thành, Trương Minh Đức, Huỳnh Công Thuận......
Từ lâu lắm rồi tôi đã không thuộc về báo chí cách mạng nữa, mà đã thuộc về một nền báo chí tự do và độc lập. Tôi muốn nhận lời chúc mừng từ các bạn nhân 5 năm ngày Hội nhà báo độc lập Việt Nam ra đời.


04-07-2019