lundi 3 février 2020

"ĐẤT NƯỚC CÓ BAO GIỜ ĐƯỢC THẾ NÀY KHÔNG" HẢ ÔNG TỔNG?


Nguyễn Hữu Vinh