12 août 2020

Bằng khen của một quan tham : Thế lực đen


Trong quá trình công tác, ông Chung được khen thưởng
Huân chương Quân công hạng nhì (2015);
Huân chương Quân công hạng ba (2013);
Huân chương Chiến công hạng nhất (2009, 2012);
Huân chương Chiến công hạng ba (1998, 2001, 2009);
Anh hùng Lực lượng vũ trang (10-2004),
Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất (12-2007);
Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhất (2006);
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (1996, 1998, 2010);
3 Bằng khen của Bộ Công an;
6 Bằng khen của UBND TP Hà Nội, Tổng cục Cảnh sát.