08 août 2020

KHÔNG THỂ THỦNGTrương Tuần


- Ôi thôi Lê Văn Thủng, Trần Văn Thủng hêt rồi cụ ơi

- Cái gì mà cụ kêu thủng kêu thẳng kinh bỏ mẹ.

- Thì thủng toác ra cả đấy.

- Cái gì thủng mới được chứ ?

- Cụ nghe đây: Vừa đề bạt đã bị khởi tố thì có thủng không ?

- Thủng !

- 27 địa phương có người Tầu lưu trú trái phép. có thủng không ?

- Thủng !

- các cận vệ của cán bộ cao cấp mà thoái hóa biến chất chiếm đoạt tài liệu mật quốc gia. có thủng không ?

- Thủng !

Các hệ thống này kia Dân nuôi oằn lưng mà cấm làm được việc nào ra hồn. có thủng không ?

- Thủng

- Cả họ làm quan, bố bổ nhiệm con. có thủng không ?

- Thủng ! Cụ nói tôi bi quan quá cụ ạ

- Cô vít chưa đâu vào đâu đã đòi khen thưởng. có thủng không ?

- Thủng.

- Nhưng có một thứ không thủng, cụ cứ yên tâm.

- Mừng quá, đó là cái gì đó đó cụ ?

- Đó là LÒNG DÂN YÊU NƯỚC CHÔNG BỌN BÁ QUYỀN. cụ hiểu chửa.

- Thì VƯỠN cụ nhỉ .

- VƯỠN....

5 tháng 8 năm 2020