23 août 2020

AI “KÝ SINH” AI ?

“Dân đen” Việt Nam không ăn bám ai.

Chỉ “bầy sâu” “tư bản đỏ” độc tài
mới “ký sinh”, “hút máu của đồng loại”
bám vào dân, tham nhũng, thu đất đai.

Chính “cán bộ” cấp ủy viên trung ương
từ “chuyên chính vô sản” “sống đế vương”
làm “ chủ nô bầy đàn” kiểu hoang dã,
dâng “chữ vàng, bốn tốt” cho Bắc Phương.

Chính “Bắc kỳ có lý luận” Mác Lê
”ăn của dân không từ một thứ gì”
gom tất cả mọi “đỉnh cao trí tuệ”
để lừa dân, biến dân thành “cu li”.

Người thất nghiệp đói nghèo sống long đong,
kiếm miếng ăn bằng cách “bán hàng rong”.
sao lại nói “ký sinh trùng…trên phố”
để khinh khi con cháu dòng Lạc Hồng ?

Thảo Điền, 8/2020
Đoàn Thuận