18 août 2020

NGUYEN, TRAN FOR PRESIDENT

Một anh bạn thấy bà Kamala Harris ứng cử Phó Tổng Thống Mỹ, cũng như trước đây Obama đắc cử Tổng Thống, nổi hứng hy vọng và tin sẽ có ngày người Mỹ gốc Việt làm được như vậy.

Tin được thì cứ tin, nhưng sẽ không bao giờ có chuyện đó.

Không phải không có người gốc Việt có khả năng. Cũng không phải người Việt chỉ là thiểu số.

Lý do chính là nếu có ứng cử viên gốc Việt, người gốc Việt sẽ xúm lại, đánh chết trước khi mở miệng.

Sẽ có những chuyên viên fake news, những nhà sản xuất mũ, những chuyên viên rải vỏ chuối (người Việt là vô địch thế giới về các môn này) hăng say làm việc đêm ngày để chặn đường, nhục mạ, bôi bẩn, nhân danh chính nghĩa, dân tộc, đạo đức, nhân danh chống Cộng, chống Tàu...

Mỗi dân tộc có một cái thú, một cách giải trí riêng, đôi khi khó giải thích