12 mai 2020

Mời xem Video phỏng vấn ông Lưu Bình Nhưỡng : PHÁN QUYẾT Y ÁN HỒ DUY HẢI KHÔNG VÔ TƯ, THIẾU ĐỘC LẬP XÉT XỬ


Nguyễn ĐứcPhó Trưởng ban Dân nguyện của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội: "Rất nhiều cử tri gọi tôi phản ánh và nghi ngờ tính vô tư, công tâm của Hội đồng thẩm phán Tòa Tối cao. Với hồ sơ, vật chứng ngụy tạo, dấu vân tay không phải của Hải, thớt dao mua ngoài chợ đem về, nghi can Nguyễn Văn Nghị là ai sao mất dấu?... vi phạm tố tụng như vậy mà kết tội là khiên cưỡng!"

ĐBQH Luu Binh Nhuong  chỉ ra sự không vô tư và định kiến tư pháp khi ô Nguyễn Hòa Bình từng làm viện trưởng đã không kháng nghị. Giờ ô Bình là chánh án Tối cao lại ngồi ghế chủ tọa thì điều lo ngại sự không vô tư đã xảy ra!

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng cho rằng: Biểu quyết 100% của 17 vị Hội đồng thẩm phán không còn tính độc lập trong xét xử mà là của cấp dưới với thủ trưởng- chánh án....

Mời xem video chi tiết cuộc phỏng vấn ĐB Lưu Bình Nhưỡng xung quanh phán quyết y án tử hình Hồ Duy Hải của 17 vị thẩm phán Tối cao.


#tsbToa Nguyễn Đức phỏng vấn.https://www.facebook.com/hashtag/tsbtoa?source=feed_text&epa=HASHTAG

Chủ nhật ngày 10 tháng 5 năm 2020 9:09 PM