13 mai 2020

ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HÀ NỘI SẼ TỔ CHỨC HỘI THẢO VÀ KIẾN NGHỊ VỀ VỤ ÁN HỒ DUY HẢI VÀ BẢN ÁN GIÁM ĐỐC THẨM!


Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư TP Hà Nội
Sau phiên Toà Giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải, công luận và nhân dân bất bình; giới luật học, luật sư, luật gia lên tiếng phê phán và phản đối ông Nguyễn Hoà Bình và các vị trong Hội đồng thẩm phán TAND tối cao.
Giới luật sư lo ngại cho đường lối cải cách tư pháp do Đảng và nhà nước chủ trương thực hiện đang hợp lòng mong ước của nhân dân; nhưng từ bản án này sẽ mất niềm tin của cả hệ thống chính trị.

Đồng thời trở thành một tiền lệ cho hệ thống Toà án toàn quốc ngang nhiên vi phạm pháp luật và câu: “Mặc dù có vi phạm pháp luật về tố tụng nhưng không làm thay đổi bản chất vụ án,...” sẽ có trong tất cả các bản án - Bộ luật TTHS thật sự chỉ là “luật hình thức” dưới tư duy của ngành Toà án; đánh dấu một sự tụt dốc của ngành Toà án kể từ sau Cách mạng tháng tám 1945 đến nay.
Để bảo vệ niềm tin yêu của nhân dân với Đảng, với nhà nước, bảo vệ và giữ gìn sự trong sáng của pháp luật,..Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư TP Hà Nội đã trao đổi và thống nhất tổ chức Hội thảo về Vụ án Hồ Duy Hải và Bản án Giám đốc thẩm. Với sự tham gia của các luật sư, luật gia, các nhà giáo và nhà khoa học pháp lý,...
Trên cơ sở ý kiến tại Hội thảo; BCN Đoàn Luật sư TP Hà Nội tập hợp báo cáo lên các cơ quan có thẩm quyền của Đảng và nhà nước.
(Nguồn: FB LS Trần Đình Triển - Phó Chủ nhiệm, TB Bảo bệ quyền lợi LS)