16 mai 2020

Thư giãn cuối tuần: Sai phải sửa


Thiện Tùng
15/5/2020
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc hội nghị. Ảnh VGP/Nhật Bắc.
Theo lịch làm việc, biết chắc 19 giờ ngày 14/5/2020, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trong sẽ tổng kết kết quả hội nghi lần thứ 12/khóa12 Ban chấp hành TW Đảng CSVN, chúng tôi rủ nhau vừa uồng trà vừa xem truyền hình nghe kết quả hội nghị.

Sau khi cùng nghe ông Trọng đọc toàn văn bài phát biểu Tổng kết Hội nghị nầy trên VTV1, một đảng viên lão thành nhận xét:

-  Về nội dung thì vẫn bay bổng “chín tầng mây”. Về phát âm giọng Bắc, sai chữ TR và chữ S dường như không thể sửa!.

- Giọng Bắc thì cứ giữ, phát âm sai chữ thì phải sửa chớ. Ông ấy là Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước phải làm gương cho thế hệ trẻ noi theo, không khéo người ta cho là bảo thủ thì sao? - Người khác xen vô.


- Đã thành thói quen, sửa rất khó !

-  Khó cũng phải sửa, chẳng lẽ cứ để sai hoài sao?!. Khi sinh tiền, Cụ Hồ đã từng nói: “Không việc gì khó chỉ sợ lòng không bền, đào núi lấp biển quyết chí ắt làm nên”.

Đảng viên lão thành đứng dậy nói vui: “Thôi giải tán về ngủ để rồi còn chuẩn bị xẵn xàng học tập làm theo nghị quyết Chung ương như ông Tổng Chủ Chọng vừa công bố”.

*   

Sáng nay15/5/2020, tôi đọc trên Báo CAND hay nhiều báo khác “dịch thuật” và đăng bài phát biểu của Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chính xác về mặt nội dung, nhưng không chính xác về mặt phát âm của ông ấy trên đài truyền hình. Xin trích một đoạn về phát âm của ông Trọng trên đài truyền hình HTV1 lúc 19 giờ 14/5/2020:

<< Thưa các đồng chí Chung ương,

Thưa các đồng chí tham dự Hội nghị,

Xau 4 ngày làm việc khẩn chương, nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết và chách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Chung ương đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương chình đề ra. Chung ương đã xem xét, quyết định Phương hướng công tác nhân xự Ban Chấp hành Chung ương khoá XIII; Phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Tiêu chuẩn, số lượng và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng; đồng thời cho ý kiến về một xố vấn đề quan chọng khác. Bộ Chính chị đã tiếp thu tối đa và giải chình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Chung ương đã nhất chí cao thông qua Nghị quyết Hội nghị. 

Xau đây, tôi xin thay mặt Bộ Chính chị phát biểu khái quát lại những kết quả chủ yếu của Hội nghị và nhấn mạnh thêm một xố vấn đề để thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo chiển khai thực hiện.

Một là, về phương hướng công tác nhân xự Ban Chấp hành Chung ương khoá XIII: Nhận thức xâu xắc ý nghĩa và tầm quan chọng của công tác chuẩn bị nhân xự Đại hội lần thứ XIII của Đảng, với tinh thần coi cán bộ và công tác cán bộ là "cái gốc của mọi công việc", nhân tố quyết định xự thành bại của cách mạng, Ban Chấp hành Chung ương đã thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, xâu xắc và thống nhất cao với Báo cáo của Bộ Chính chị chình Hội nghị. 

Cụ thể là:

Về yêu cầu xây dựng Ban Chấp hành Chung ương khoá XIII, Chung ương nhấn mạnh: Những năm xắp tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực xẽ tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, tạo ra cả thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen; đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới to lớn đối với xự nghiệp đổi mới, phát chiển đất nước và bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; các thế lực thù địch vẫn tìm mọi cách để phá hoại xự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.

Tình hình đó đòi hỏi Đảng ta, hơn bao giờ hết, phải thật xự vững vàng, giữ vững bản chất cách mạng và khoa học, gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân tin cậy, yêu mến.

Là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội, Ban Chấp hành Chung ương khoá XIII phải là một tập thể thật xự đoàn kết, chong xạch, vững mạnh, thống nhất ý chí và hành động, có bản lĩnh chính chị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong xáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tiêu biểu về chí tuệ, có tầm nhìn chiến lược, có tư duy đổi mới, xáng tạo; tiêu biểu cho toàn Đảng về tính chiến đấu, tính kỷ luật; gắn bó mật thiết với nhân dân, biết lắng nghe, tự phê bình và phê bình nghiêm túc, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất chong toàn Đảng, toàn dân; đủ uy tín, năng lực lãnh đạo đất nước chong thời kỳ mới.

Chung ương nhất chí việc xác định tiêu chuẩn Uỷ viên Ban Chấp hành Chung ương khoá XIII phải căn cứ vào tiêu chuẩn chung của cán bộ được quy định chong các nghị quyết của Đảng và đặc biệt chú chọng một xố vấn đề xau:

- Có tinh thần yêu nước xâu xắc, có bản lĩnh chính chị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối chung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước và lợi ích của quốc gia - dân tộc; có ý chí chiến đấu cao, kiên quyết đấu chanh phản bác các quan điểm thù địch, xai chái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; gương mẫu thực hiện nguyên tắc, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nói đi đôi với làm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt chong hành động, làm việc có hiệu quả.

- Có phẩm chất đạo đức và lối sống chong sáng, gương mẫu, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm; có tinh thần chách nhiệm cao, tận tuỵ với công việc; dám hy xinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Đảng, của đất nước. Bản thân không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, tham vọng quyền lực và kiên quyết đấu chanh chống các biểu hiện tiêu cực, quan liêu, tham nhũng; không để vợ, chồng, con, người thân lợi dụng chức quyền để chục lợi; có ý thức giữ gìn xự đoàn kết thống nhất chong Đảng, gương mẫu chấp hành xự phân công và nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập chung dân chủ, tự phê bình và phê bình; công minh, công bằng chong đánh giá, xử dụng cán bộ.

- Có chí tuệ, tầm nhìn, có chình độ để tham gia hoạch định đường lối, chính sách và xự lãnh đạo tập thể của Ban Chấp hành Chung ương; có năng lực cụ thể hoá và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách, nhiệm vụ của Đảng, chiến lược phát chiển đất nước chong giai đoạn mới; qua thực tiễn thể hiện rõ là người có năng lực, xáng tạo, làm việc có hiệu quả, dám nghĩ, dám làm, dám chịu chách nhiệm; đoàn kết, quy tụ, phát huy được đội ngũ cán bộ chong lĩnh vực, địa bàn được phân công, lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; có ý thức, chách nhiệm và khả năng tham gia thảo luận, đóng góp vào các quyết định chung của Ban Chấp hành Chung ương; đủ xức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ.

Uỷ viên Bộ Chính chị, Ban Bí thư phải là những đồng chí thật xự tiêu biểu, mẫu mực của Ban Chấp hành Chung ương về bản lĩnh chính chị, phẩm chất đạo đức, trí tuệ, ý chí chiến đấu, năng lực lãnh đạo, quản lý, ý thức tổ chức kỷ luật; có tầm nhìn và tư duy chiến lược, có khả năng phân tích, dự báo, tổng hợp, đề xuất những vấn đề mới một cách đúng đắn; có chình độ hiểu biết xâu xắc về lý luận chính chị, biết phát hiện và xử dụng người có đức có tài; là Uỷ viên chính thức Ban Chấp hành Chung ương, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, còn trong độ tuổi theo quy định và đủ xức khoẻ để đảm đương nhiệm vụ.

Kiên quyết không để lọt vào Ban Chấp hành Chung ương những người có một trong các khuyết điểm xau:

(1) Bản lĩnh chính chị không vững vàng; không kiên định đường lối, quan điểm của Đảng; có biểu hiện cơ hội chính chị, tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy chọt, tham nhũng, quan liêu, cục bộ, vận động cá nhân, phe cánh, lợi ích nhóm; thiếu chính kiến, thấy đúng không bảo vệ, thấy xai không đấu chanh.

(2) Vi phạm nguyên tắc tập chung dân chủ, mị dân, chuyên quyền, độc đoán, không công bằng, công minh trong đánh giá, xử dụng cán bộ, trù dập người thẳng thắn đấu chanh, phê bình.

(3) Để nội bộ mất đoàn kết nghiêm chọng hoặc để xảy ra tham nhũng, thất thoát, vụ việc tiêu cực lớn ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

(4) Không chịu nghiên cứu học hỏi; bảo thủ, chì trệ, làm việc kém hiệu quả, nói nhiều làm ít, nói không đi đôi với làm.

(5) Ý thức kỷ luật kém, không chấp hành xự điều động, phân công của tổ chức, uy tín thấp.

(6) Kê khai tài sản không chung thực, có biểu hiện giàu nhanh, nhiều nhà, nhiều đất, nhiều tài sản khác mà không giải chình rõ được nguồn gốc; bản thân hoặc vợ, chồng, con có lối sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính.

(7) Vi phạm quy định về lịch xử chính chị hoặc chính chị hiện nay…>>

**

Nói xả căng cho vui chơi, chớ với tuổi tác và chứng bịnh của ông   Trọng, dầu ông có muốn điều chỉnh phát âm tiếng Việt cho chính xác, cũng không còn kịp?!. Thôi thì các báo, nhứt là phát thanh viên Đài cố dịch thuật để đảm bảo chính xác ý của Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước. -/-