20 mai 2020

ĐẤT NƯỚC ĐIÊU LINH


Huỳnh Ngọc Chênh

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đô đốc Thượng tướng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến, kiêm trung ương ủy viên, kiêm đại biểu quốc hội, và chắc kiêm nhiều thứ khác kể ra không hết.

Trước toà ông khai chưa được đào tạo 1 ngày nào về quản lý kinh tế, đất đai, chỉ lo học lý luận cao cấp mác Lê, học nghị quyết đảng, học đạo đức HCM, học làm đại biểu quốc hội...


Tóm lại là ông phải học đủ thứ trong khi nhiệm vụ của ông là bảo vệ chủ quyền trên biển thì ko thấy ông học gì và làm gì, lại lo đi làm kinh tế là cái ông không hề biết gì.
Có lẽ bọn tàu cộng xúi giục quan chức lãnh đạo VN làm vậy cho suy yếu đất nước để chúng dễ bề thôn tính.Đô đốc Thượng tướng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến