24 mai 2020

NHẤT THẾ GIỚI


Trương Tuần- Cha bố chúng nó chứ, nó toàn vu cáo, bôi nhọ...

- Gì thế cụ ? Sau virus Vũ Hán mới gặp nhau mà cụ không vui, Cụ chửi đứa nào đấy ?

- Tôi chửi bọn thù địch, thoái hóa biến chất.

- Vì sao ?

- Thì chúng nó cứ nói công cuộc giáo dục, đào tạo của ta kém nhất thế giới.

- Cũng có khâu kém, mình phải nhìn thẳng vào sự thật.

- Kém là kém thế nào, cụ lại a dua với bọn ấy. Cụ thấy không cán bộ của ta toàn tài làm việc gì cũng giỏi. Đang ở lĩnh vực này nhảy sang lĩnh vực khác vẫn làm ngon ơ, cần gì phải đào tạo chuyên ngành cho mệt.

- Quả là có thế, toàn năng, giỏi nhất thế giới cụ ạ.

- Thì VƯỠN... 


Thứ sáu ngày 22 tháng 5 năm 2020 2:10 PM 

http://trannhuong.net/tin-tuc-54855/nhat-the-gioi.vhtm