22 mai 2020

Câu nói xót xa, đúng nhất trong tuần :"ai cũng gù, mình thẳng lưng sẽ thành khuyết tật"


Bà Diệp Thị Hồng Liên: Có nhiều trường hợp được nâng điểm, không làm theo sẽ khó vì "ai cũng gù, mình thẳng lưng sẽ thành khuyết tật"

Bà Diệp Thị Hồng Liên nói tại phiên tòa nâng điểm tại Hòa Bình (Tin trên báo TTO)