31 mai 2020

NGƯỜI VIỆT LÀM GIÀU


Thạch QuỳNgười được giao giữ rừng nhờ rừng bị phá mà giàu
Người được giao chống buôn lậu nhờ buôn lậu phát triển mà giàu
Người được giao thanh tra th
am nhũng nhờ bảo kê tham nhũng mà giàu
Người được giao nhiệm vụ không được bỏ sót tội phạm nhờ bỏ sót tội phạm mà giàu
Người được giao xử án cho công minh nhờ không công minh mà giàu
Người được giao nhiệm vụ chọn người tài nhờ chọn người không tài mà giàu
Người được giao chọn người đức nhờ chọn không đức mà giàu
Người được giao giữ tiền cho chặt nhờ giữ không chặt mà giàu
Người được giao việc khen thưởng thành tích xứng đáng nhờ khen không xứng đáng mà giàu
Người được giao coi việc thi cử cho khỏi gian lận nhờ gian lận mà giàu...

Nói tổng quát lại là nếu anh giao cho tôi làm cái việc A thì tôi sẽ làm ngược lại cái việc A đó thì tôi mới có thể giàu. Đúng vậy không ?
Đại loại là hiện nay người Việt nam ta đang làm giàu theo cái cách như vậy đấy !
Tài Thánh cũng chưa hẳn là đã có thể cải tạo được cái trí khôn kỳ quái như trí khôn của người Việt hôm nay !
Khó mơ lắm !
Thứ hai ngày 25 tháng 5 năm 2020

* Ảnh Thạch Quỳ nhận kí họa chân dung do Trần Nhương vẽ

Nguồn: FB thạch quy