15 janvier 2017

Paris chào mừng TNLT Đặng Xuân Diệu đến bờ tự do Pháp 13 1 2017
<