22 janvier 2017

PHẢI CÓ TAM QUYỀN PHÂN LẬP ĐỂ GIÁM SÁT ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VÀ NGUỒI CÂM QUYÊN


Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai trả lời phỏng vấn cùa nhà báo Trần QuangThanh

Trong hiến pháp Viêt Nạm ở điều 4 đã ghi nhận Đảng cộng sản Việt Nam độc quyền cai trị Viêt Nạm. Nhưng không có một đạo luật nào ghi rõ quyền lực, trách nhiệm  cụ thể. Điều này dân đến sự độc quyền cai trị của đảng cộng sản gân như là không có giới hạn và không có tổ chưc, con người cụ thể chiu trách nhiệm
Bô chính trị như ông vua tập thể cai trị đất nước. Thành tựu đạt được thi công của đảng rất lớn, nhưng sai lầm nghiêm trọng gây tôn thất lớn cho đất nước gần như đảng vô can. Mấy chục năm nay trong dân gian truyền tụng câu vè gần như người dân nào cũng thuộc lòng :

         Mất mùa là tại thiên tai
Được mùa là tạ thiên tài Đảng ta

Từ Hà Nội, nói lên đôi điều suy ngấm nhân dịp trước thềm năm mới Xuân Đinh Dậu, nhà nghiên cứu Nguyên Khắc Mai khẳng định phải có tam quyền phân lập để giám sát Đảng, Nhà nước và người cầm quyền
.
Cuộc phỏng vấn do nhà báo Trần Quang Thành thực hiện
Nội dung nhe sau – Mời quí vị cùng nghe