15 janvier 2017

Một Năm Sau Đại Hội 12 Của Đảng, Tình Hình Việt Nam Vẫn Là Bức Tranh Màu Xám

Giáo sư Nguyễn Đình Cống trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang ThànhTrung tuần tháng 1/2016, Đảng cộng sản Việt Nam đã hop đại hội 12 để vạch ra đường lỗi hoạt động  cho nhiệm kỳ 5 năm. Một ban lãnh đạo mới đã ra đói, nhưng tổng bí thứ vấn là ông Nguyễn Phú  Trọng mà theo dự luận sẽ nắm giữ quyên lức nửa nhiêm kỳ đầu sau chuyên cho người khác.

Môt năm trôi qua, kinh tế Việt Nam  chững lại với nơ  công vươt qua trần  chiêm 64% GDP. Tình hình xã hội, an nính quốc phỏng bất ổn, long tin của ngwoi dân vào đảng câm  quyên sa sút nghiêm trong
.
Từ Hà Nội, giáo sư Nguyễn Đình Cống đã đưa ra bình luận sau đại hội 12 của Đảng, tình hình Việt Nam môt năm qua vẫn là bức tranh màu xám.

Cuộc phỏng vấn do nhà báo Trần Quang Thành thực hiện