23 janvier 2017

TRẠNG TRÌNH NGUYỄN BỈNH KHIÊM ƠI !Ngọc Tô: "Cháu liền bấm cho tôi xem: Đây là trang website của các ông lãnh đạo cao nhất Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ... và của mấy ông nguyên là Thủ tướng... nước ta. Ông thấy chưa, đều đưa tít: TÌM THẤY MỘ TRẠNG TRÌNH NGUYỄN BỈNH KHIÊM SAU 529 NĂM Ở HẢI PHÒNG !!! "

Có thằng cháu nội con cô em ruột tôi đang học lớp 4 thường xuyên bị tôi chê học toán kém. Chiều qua (18/1) cháu với mẹ cháu tới nhà tôi chơi. Thấy tôi nói chuyện về “Hội nghị khoa học về ngôi mộ phát lộ tại huyện Vĩnh Bảo”. Cháu bất ngờ hỏi tôi:

- Đố ông biết cụ Trạng Trình mất đến 2014 là bao nhiêu năm?

- Tôi bảo cháu cứ lấy 2014 trừ đi 1585 là ra ngay.

Cháu lại vặn lại:

- Ông trả lời chính xác cho cháu là bao nhiêu năm?

Tôi bảo cháu:

- Cuối năm 2016 Hải Phòng tổ chức 431 năm ngày mất của cụ Trạng, thì năm 2014 là 429 năm.

Cháu nhại lại: Ông là nhà văn, chắc ngày xưa ông học toán cũng ngang cháu thôi.

Tôi hỏi lại:

- Thế theo cháu thì bao nhiêu năm:

- 529 năm

Tôi phì cười và nói cháu làm phép trừ (-) chưa đúng.

Cháu liền bảo tôi:

- Nếu cháu chứng minh đúng thì từ nay ông không được chê cháu học dốt môn toán nữa nhé.

Hai ông cháu tôi giơ ngón tay út ra cược với cháu.

Cháu bảo tôi:

- Nếu trên mạng họ đưa ra con số 529 năm thì ông bảo sao.

- Trên mạng cũng có dăm bảy kiểu đưa tin, cháu phải xem ở mạng chính thống của Đảng và Nhà nước cơ? Tôi nói.


Cháu lại càng hăng hái hơn là thông tin của mạng của Đảng, Nhà nươc, Quốc hội và Chính phủ hẳn hoi.


Cháu liền bấm cho tôi xem: Đây là trang website của các ông lãnh đạo cao nhất Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ... và của mấy ông nguyên là Thủ tướng... nước ta. Ông thấy chưa, đều đưa tít: TÌM THẤY MỘ TRẠNG TRÌNH NGUYỄN BỈNH KHIÊM SAU 529 NĂM Ở HẢI PHÒNG


Các ông ấy đều là học cao học hay chí ít cũng tốt nghiệp đại học. Đến lúc này thì tôi tâm phục, khẩu phục là cháu đúng. Ồ hóa ra người ta biếu tặng Cụ Trạng thêm 100 năm nữa cho "oách", để thằng cháu tôi tin sái cổ. Các bạn vào Gút gồ mà xem...