22 janvier 2017

7 tháng sau thảm họa Formosa


7 tháng sau thảm họa Formosa, chúng tôi quay trở lại xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, tình Hà Tĩnh - nơi bị ảnh hưởng nặng nề từ thảm họa môi trường này, để tìm hiểu cuộc sống hiện nay của người dân địa phương.


Nguồn: Theo RFA