vendredi 7 février 2020

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI DÂN THÔN HOÀNH, XÃ ĐỒNG TÂM, HUYỆN MỸ ĐỨC, HÀ NỘI, BỊ CÔNG AN BẮT SÁNG 9/1/2020
TT
HỌ TÊN
TUỔI
GHI CHÚ
1
Lê Đình Công
55
Con cụ Lê Đình Kình
2
Lê Đình Chức
40
Con cụ Lê Đình Kình
3
Lê Đình Doanh
34
Cháu nội cụ Lê Đình Kình
4
Lê Đình Uy
31
Cháu nội cụ Lê Đình Kình
5
Lê Đình Quang
37
Cháu họ cụ Lê Đình Kình
6
Trần Thị Phương
4o
Vợ anh Tiến cùng bị bắt
7
Trần Thị La
42
Mẹ đơn thân, để lại con
8
Mai Thị Phần
55

9
Nguyễn Thị Dung
57

10
Nguyễn Văn Điều
64

11
Bùi Viết Tiến
17

12
Bùi Văn Tuấn
40

13
Bùi Viết Hiệu
74

14
Nguyễn Quốc Tiến
40
Anh Tiến và chị Kim 2 vợ chồng
15
Đào Thị Kim
38
Vợ anh Tiến để lại 3 con nhỏ ở nhà
16
Nguyễn Văn Quân
40
Đơn thân,  để lại 3 con nhỏ.
17
Nguyễn Thị Bét
58

18
Nguyễn Thị Đục
55

19
Nguyễn Văn Tuyển
48

20
Nguyễn Văn Niên
40

21
Nguyễn Thị Lụa
53

22
Lê Đình Quân
44

23
Trịnh Văn Hải 
40

24
Bùi Thị Nối
56

25
Bùi Văn Tiến
41

26
Nguyễn Văn Duệ
52
Ghi chú:

1.    Anh Nguyễn Quốc Tuấn và chị Đào Thị Kim là 2 vợ chồng, cùng bị bắt, để lại 3 con nhỏ: sinh 2004, 2007 và 2013

2.    Anh Bùi Văn Tiến và chị Trần Thị Phương là 2 vợ chồng cùng bị bắt để lại 3 con: 2007, 2013  và bé 18 tháng tuổi.

3.    Trần Thị La, Mẹ đơn thân, để lại 1 con nhỏ

4.    Nguyễn Văn Quân, bố đơn thân, để lại 3 con nhỏ

5.    Lê Đình Chức: 3 con nhỏ, vợ mới sinh con 10 ngày