18 décembre 2015

Cộng sản Việt Nam và Nhà nước cảnh sảt hung bạo
Trần Quang Thành
 
Với nền chuyên chính vô sản, suốt 70 năm qua, đặc biệt là hơn 40 năm gần đây, cộng sản Việt Nam đã cai trị đất nước bằng một nhà nước cảnh sát
.
Họ đã ký Tuyên ngôn Quốc tế nhân quyền và 2 công ước đính kèm, nhưng họ đã trà đạp thô bạo các quyền con người mà công pháp quốc tế đã ghi nhận.

Họ là thành viên của Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc niên khóa 2014 – 2016, nhưng họ chỉ có hứa suông mà không nghiêm túc thực hiện những điều đã cam kết.

Giới bạo quyền cộng snr Việt Nam khủng bố trắng trợn những người yêu nước, bất đồng chính kiến. Áp dụng một chế độ lao tù hà khắc, tra tấn, đánh đập, bức cung những người dân vô tội. Luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài bị đánh đập dã man khi đi phổ biến kiên thức nhân quyền ở Nghệ An trong tuần lễ Nhân quyên, lại vừa bị cơ quan an ninh Bộ Công an bắt giữ ngày 16/12/2015 về cái tội gọi là “Tuyên truyền chống phá nhà nước” theo điều 88 Bộ luật Hình sự.

Nhân ngày Tù nhân lương tâm Việt Nam,từ thành phố Huế, Linh mục Phê-rô Phạn Văn Lợi đã nói lên những bức xúc của mình về tù nhân lương tâm Việt Nam dưới chế độ công an trị qua cuộc phỏng vấn do phóng viên Trần Quang Thành thực hiện
.
Nội dung như sau – Mời quí vị cùng nghe


 


Nguồn : Tiếng Dân