16 décembre 2015

Xem truyền hình: Nhạc sĩ Việt Khang ra tù, phóng sự của đài SBTN