20 décembre 2015

XIN NGẢ MŨ CHÀO CẢM PHỤC 127 VỊ, NHƯNG GIÁ MÀ

Nhật ký mở lần 161
Tô HảiKhông phải tôi cảm phục vì những điều các vị đã dám công khai, đồng lòng cùng ký tên thay mặt chúng tôi, (như quí vị đã nói ngay phần mở đầu là “nó phù hợp với ý nguyện vọng của đông đảo nhân dân trong nước và người Việt ngoài nước”!?). Vì nhân dân (trong đó có tôi) đã nghĩ như quí vị, đã nói, đã viết những ý chứa đựng trong thư ngỏ của quí vị cách đây cả gần 10 năm có lẻ. Không ít người đã vì những suy tư và viết lách những điều quí vị mới viết lần này mà đã bị đi tù, bị coi như “thế lực thù địch” mà mất sạch, như Hoàng Minh Chính, Trần Độ, Hà Sĩ Phu…


Nhưng cái điều tôi mừng nhất là: lần đầu tiên, những người tôi hết sức kính mến, dù cách nghĩ, cách đấu tranh có khác nhau, như tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, GS Hoàng Tụy, nhà văn Nguyên Ngọc, cựu đại sứ Nguyễn Trung, TS Lê đăng Doanh… những người rất thận trọng trong chữ nghĩa khi muốn phản biện một điều gì khiếm khuyết của “đảng mình”, mà lần này lại đồng lòng, cùng công khai lên án chủ nghĩa cộng sản, vạch trần sự phản khoa học, vô lý của chủ nghĩa Mác-Lê đã đưa đất nước này đến sự xuống dốc thê thảm về mọi mặt đời sống bởi cái chủ nghĩa xã hội không biết là cái gì… để rồi đi đến kết luận là cần đổi ngay tên đảng, đổi tên nước!!!
Nhớ lại những gì tôi đọc cách đây cả trên chục năm do những tên tuổi lớn vừa kể trên viết, và bị “tai họa” do đảng gọi là cộng sản giáng xuống đầu họ, thì hôm nay, một cuộc lên án chủ nghĩa Mác-Lê, vạch trần cái con đường xuống hố cả nút (do ăn phải cái clủa thiu thối xã hội chủ nghĩa) được tới 127 vị đồng ký tên trên thư ngỏ công khai, làm sao mà không mừng được cơ chứ! Nhất là trong 127 vị, ít nhất cũng có 5,7 nhân vật mà có lúc, tôi đã đặt hy vọng rằng: “họ có thể là một Eltsine, một Góocbachev Việt, những con người “bất khả bắt”, “bất khả bỏ tù”, “bất khả bắn” …
Mừng thiệt khi đọc trên “thư ngỏ” những dòng lên án chưa từng thấy như thế này: Sự phát triển của đất nước bị kìm hãm chủ yếu là do Đảng Cộng sản Việt Nam từ nhiều năm nay dẫn dắt cả dân tộc đi lên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội theo mô hình Xô-viết dựa trên chủ nghĩa Mác – Lênin. Trên con đường đó, trong vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam bám giữ thể chế độc tài toàn trị với bộ máy cầm quyền hết sức nặng nề, thiên về dùng bạo lực và dối trá, vi phạm nhiều quyền tự do dân chủ và lợi ích chính đáng của nhân dân, tạo thuận lợi cho tệ tham nhũng, ức hiếp dân và sự thao túng của các nhóm lợi ích bất chính. Đường lối sai lầm theo ý thức hệ cùng với bộ máy cầm quyền nhiều khuyết tật cũng không dựa vào sức mạnh của toàn dân tộc để có đối sách đúng đắn bảo vệ độc lập, chủ quyền chống mưu đồ và hành vi bành trướng của Trung Quốc.
Hoặc: “… Đảng Cộng sản Việt Nam phải đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết và dựa hẳn vào nhân dân, tự giải thoát khỏi ý thức hệ giáo điều, tự giải phóng chính mình khỏi tình trạng tha hóa của một đảng độc quyền toàn trị, dứt khoát từ bỏ đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội theo chủ nghĩa Mác – Lênin, chủ động tiến hành cải cách chính trị triệt để và toàn diện theo con đường dân tộc và dân chủ. 
Thì tôi càng thấy các vị ấy đã thực sự vượt qua được cái “mặc cảm suy thoái”, “phản đảng”, cái chất… “SĨ” nó trấn ngự trong tim, trong óc những người đã bao năm… trót đi theo cái đảng gọi là cộng sản nhưng tồi tệ gấp trăm lần mọi đảng cầm quyền đã tha hóa trên thế giới này!
Nghĩ một đằng mà cứ phải “tế nhị”nói xa, nói xôi, nói vòng vo, vu vơ,… lâu nay chắc các vị cũng chẳng được vui gì trong bụng. Lần này, vượt lên chính mình để nói thẳng, nói thật, nói công khai tất cả những uẩn khúc trong lòng … quả là thư ngỏ đã gây xúc động, gây chú ý cho toàn dân, thậm chí cả truyền thông thế giới đều đánh giá là một sự kiện “không tiền khoáng hậu chưa từng thấy”, tưởng cũng không có gì là lạ!
Tuy nhiên,… (khổ thật! lại cứ phải….”tuy nhiên”) khi đọc đến đoạn này:
“Đại hội XII phải bầu được Ban Chấp hành Trung ương khóa mới đủ sức đưa đất nước vượt qua những khó khăn thách thức để phát triển nhanh hơn, bền vững hơn và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền quốc gia.
Kiên quyết không giao phó trọng trách cho những người mang nặng tư tưởng bảo thủ, giáo điều, đặt lợi ích riêng lên trên vận mệnh dân tộc, tham nhũng hoặc tài sản giàu có bất minh, thiếu bản lĩnh, không có khả năng xử lý những vấn đề do thực tiễn của cuộc sống đất nước đặt ra” .
Thì tôi tưởng là mình đang đọc những kiến nghị của các đại biểu TƯ đang họp đại hội lần thứ 13, sau khi quán triệt tinh thần “dân chủ xã hội chủ nghĩa”, và bắt đầu áp dụng điều lệ mới khóa trước quyết định nhân sự khóa sau” vậy!?
Đặc biệt, bắt đầu từ câu này: “Đại hội XII là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa có trách nhiệm, vừa có thẩm quyền đề xướng cuộc cải cách chính trị trong hòa bình, với tinh thần khép lại quá khứ, không hồi tố...”
Là tôi đâm… khó hiểu, khó chịu, khó thở, khó nghe và khó nuốt quá!!! “Khép lại quá khứ” tính từ bao giờ? “Không hồi tố” đối với các vụ phạm pháp nào? Ai được “không hồi tố”ai? Những vụ đấu tố giết người, cướp của, những vụ bỏ tù, đi cải tạo không án,… những vụ “Nhân văn”, “xét lại”, những vụ “tiến bộ quá sớm” của các ông Hoàng Minh Chính, Trần xuân Bách, Trần Độ… sẽ mãi mãi bị cho là “phản động”, là “chống phá đảng – nhà nước” tới muôn đời hay sao? “không hồi tố” hay sao?
H1
H1Hoàng Minh Chính. Nguồn: internet
Không được! Phải trả về lịch sử mọi sự thật, mọi nhân vật với công tội rõ ràng đã bị đảng các vị suốt 70 năm qua bôi xấu, chôn vùi cố ý! Không hồi tố là thế nào? Đấy cũng chính là cái lý do để đảng các vị thà chết không chịu rời ngai vàng! Dù ngai vàng đã mục rữa, người ngự trị trên ngai đã đến lúc cần quẳng vô sọt rác lịch sử dân tộc.
Và hình như đã nắm chắc mọi phản ứng của bọn tư- bản-đỏ-quân-đảng-tài-phiệt này, trong cuộc phỏng vấn dài cả tiếng đồng hồ ngày 14/12/2015, đài BBC đã để GS Tương Lai nói thẳng cái mà bao con người căm thù oán hận ngất trời với bọn cộng sản mới và cũ (trong đó có tôi) phải lắc đầu, thở dài chán nản. Đó là: Ông và những người ký tên không hề có “ảo tưởng” về bọn cầm quyền hiện nay chẳng bao giờ bỗng chốc dám từ bỏ hết quyền lợi, danh vọng, của cải, tiền bạc mà nghe lời mấy ông… Nhưng thư ngỏ chủ yếu sẽ mở đường cho một cuộc cách mạng ôn hòa, một cuộc đấu tranh mới?
Có nghĩa là GÓP Ý THÌ CỨ GÓP, NHƯNG TRƯỚC MẮT, ĐẠI HỘI XII VẪN TIẾN HÀNH, ĐỔI TÊN, ĐỔI TUỔI CÓ HAY KHÔNG THÌ KHÔNG BIẾT NHƯNG… ĐẢNG CS VẪN LÃNH ĐẠO TOÀN DIỆN? ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP VẪN CỨ ĐƯỢC DUY TRÌ? TỨ TRỤ TRIỀU ĐÌNH CỨ TỒN TẠI? BẦU CƯ KHÓA TỚI VẪN CỨ DO KHÓA NÀY QUYẾT ĐỊNH? QUỐC HỘI KHÓA TỚI VẪN DO ỦY BAN BẦU CỬ CỦA KHÓA NÀY THỰC HIỆN ĐẢNG CỬ-DÂN BẦU? SIÊU CHÍNH PHỦ VẪN NGỒI TRÊN CHÍNH PHỦ? CÁC CÁNH TAY NỐI DÀI CỦA ĐẢNG ĐỄU LÀNH LẶN Y NGUYÊN?
Và đảng của các đồng chí đảng viên chân chính mang tên mới như ĐẢNG ĐẠI DÂN CHỦ ĐẠI DÂN QUYỀNhoặc tên nước mới sẽ là VIỆT NAM ĐỘC LẬP TỰ DO DÂN QUYỀN DÂN CHỦ QUỐC chẳng hạn, thì đúng là các vị đã thay áo quần mũ mão, đổi vũ khí lưỡi Mác và lưỡi Lê bằng cách… “nối giáo, mài gươm cho Đảng” ít nhất hết khóa XII này thật rồi!
ÁO MỚI DỆT GẤM THÊU HOA SẼ ĐƯỢC THAY (cho đúng ý các vị và làm vui lòng tí chút cho dân đen bao năm bị lừa dối), nhưng…
– Đường lối kinh tế vẫn định hướng xã hội chủ nghĩa, đất đai, tài sản vẫn là của công, muốn lấy, muốn chia chác, bán sỉ, lẻ cho ai (kể cả bọn Tầu bành trướng) đều được phép
– Bộ máy cầm quyền từ T.Ư tới địa phương đều do Đảng đặt đâu ngồi đấy.
Thì dù có bỏ quên hai cái tên Tây Mắc-Lê như bên Tầu, cuối cùng… MỌI SỰ VẪN CU NHƯ NGUYỄN! Hoặc CÙ HƠN TỖI!
Ai rỗi hơi và có gan to, hãy gắng nghe 2 cái đường link tâm sự thật thà của vị GS Tương Lai để thấy Bà đầm Xòe phán đoán chẳng hề sai, dù chữ nghĩa hơi có chút… bực bội:
… hết lần này đến lần khác, các đảng viên “tâm huyết”, các trí thức, nhân sĩ tâm huyết chỉ kiến nghị đi, kiến nghị lại cũng chỉ đòi có thay cái áo, thụt thêm thính vào hủ mắm thối đã phải vứt bỏ… thì thư ngõ, tâm huyết ấy…  phỏng có ích gì?
…. cứ loay hoay với ước muốn mong đảng thay đổi, rồi góp ý chân thành, tâm huyết thì giá trị của những việc làm này còn thua xa với ước nguyện thay đổi của những dân oan ngày ngày bám trụ đòi quyền lợi trên các ngõ đường, góc phố của đất nước.
…Cộng sản trên khắp hành tinh đã là những con điếm tài tình, cần gì ai phải dạy nó “vén váy” nữa.
Đặc biệt cần chú ý là cái ý này của tác giả Bà Đầm Xòe:
“… dạng các vị với những nghi vấn ngậm ngùi: Không rõ các vị có thực lòng hiểu và mong cho đất nước Việt Nam phát triển hay các vị cũng chỉ muốn đảng cộng sản Việt Nam thay đổi để các vị có quyền như những đám quân xanh có quyền lực của đảng cộng sản mà thôi”.
Riêng tôi, tuy rất thành kiến với mấy ông đảng viên một lòng theo đảng đến cùng, các vị trí thức-thì ít, trí ngủ thì nhiều, các cán bộ não thành đã “ăn lộc vua” hơi nhiều, luôn run sợ trước sự đe dọa thu hồi sổ hưu, mất sạch những gì đã được chia chác ít nhiều trước khi về vườn, nên nói gì thì nói cũng phải ké vào một câu “để Đảng ta vững mạnh lấy lại lòng tin trong dân như xưa, cùng Nhân Dân tiến thẳng về”…. (đâu cũng được)! Hoặc “phản biện trung thành” kiểu lấy hai cái “lá chắn” Bác Hồ và cựu thủ tướng Võ văn Kiệt ra để bước đi phản biện được an toàn! Nói trắng ra là: Có thay đổi hay không thì tôi vẫn có lợi!
Kệ cho tiến sỹ Nguyễn quang A giải thích một cách “hồn bướm mơ tiên” (chữ của tác giả Lê Minh Nguyên khi phê phán mọi đề án thay đổi “ảo tưởng” về đảng cộng sản VN), rằng thì là:  
“Chúng tôi không muốn duy trì Đảng Cộng sản này là một đảng cầm quyền, nó có thể tồn tại được là tự nó, nhưng phải có một hệ thống nhiều đảng, đảng Cộng sản Việt Nam có thể là một đảng trong đấy, còn người dân có chấp nhận hay không là một vấn đề khác, không có chuyện chúng tôi bảo rằng duy trì đảng lãnh đạo này. Nếu mà người ta chấp nhận có một hệ thống đa đảng, có bầu cử thật sự tự do tôn trọng nhân quyền, có nền tư pháp độc lập, ba nhánh quyền lực độc lập giám sát lẫn nhau. Trong một thể chế như thế đảng Cộng sản Việt Nam vẫn có cơ hội tồn tại, chứ chúng tôi không bảo là mục đích của việc vận động như thế này là duy trì đảng Cộng sản Việt Nam ở vị thế lãnh đạo…
Thì ngay ngày 14/12/2015, khai mạc đại hội trung ương lần 13, sau ngày công bố bức thư ngỏ của 127 vị 5 ngày (9/12/2012), tổng Trọng đã tuyên bố gần như thẳng thừng bác bỏ thư ngỏ của các vị đồng thời tự phịa ra cái sự “đại đa số…tin tưởng tuyệt đối của toàn đảng, toàn quân, toàn dân kể cả kiều bào ở nước ngoài vào sự đúng đắn của dự thảo báo cáo chính trị đại hội Đảng lần thứ 12!”
Ông ta tỉnh bơ, mặt lạnh như đồng Mao tệ, nói: Các cơ quan chức năng của Trung ương đã tập hợp, phân loại các ý kiến đóng góp và xây dựng các báo cáo tổng hợp, tổng cộng 1547 trang. Hầu hết các ý kiến đều thể hiện tâm huyết, thẳng thắn, tinh thần trách nhiệm cao với Đảng, với nhân dân, đất nước; hoan nghênh việc Trung ương cho công bố sớm Dự thảo các văn kiện để lấy ý kiến nhân dân; cho rằng đây thật sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện tinh thần dân chủ ngày càng cao trong Đảng, trong nhân dân và xã hội; phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tham gia vào quá trình hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.   
“…. Cá biệt, có ý kiến đề nghị Đại hội XII của Đảng thay đổi Cương lĩnh và Điều lệ Đảng, đi ngược lại quan điểm, đường lối cơ bản của Đảng đã được khẳng định tại Cương lĩnh của Đảng (bổ sung, phát triển năm 2011) và Hiến pháp năm 2013. 
…Trên cơ sở tập hợp, nghiên cứu, phân tích các ý kiến đóng góp, cập nhật tình hình trong nước, khu vực và thế giới năm 2015, dự báo tình hình thời gian tới, Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Kinh tế-xã hội đã xây dựng Báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp của toàn hệ thống chính trị và nhân dân để hoàn thiện dự thảo các văn kiện báo cáo Bộ Chính trị xem xét, cho ý kiến chỉ đạo hoàn chỉnh, trình Hội nghị Trung ương lần này. 
…Đồng thời cũng cần bày tỏ chính kiến đối với những ý kiến sai trái, đi ngược lại quan điểm, đường lối cơ bản của Đảng. Từ đó, xem xét thông qua toàn văn Báo cáo chính trị và Báo cáo kinh tế – xã hội trình Đại hội XII của Đảng … (hết trích bằng copy& paste). 
Và sau đó một ngày, hạ lệnh bắt ngay một nhân vật hay công khai đi gặp gỡ Nhân dân, trực tiếp các sứ quán nước ngoài để kêu gọi “dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam”: luật sư kiêm cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Đài! Để quí vị giật mình?
Cái thư ngỏ của các vị, đúng như giáo sư TL đã dự đoán, là không có ảo tưởng sẽ được những người đang nắm quyền lực thèm để ý tới … Nhưng thái độ và nội dung phát biểu của anh Tổng ngày 14/12 vừa qua chứng tỏ anh ta biết rồi và chỉ cho là những sai trái của một số ít người đã… “đi ngược lại đường lối quan điểm của Đảng” mà thôi! Không gì có thể làm anh ta chùn bước để chỉ đạo đường lối , đặc biệt sắp xếp cơ cấu của việc bầu bán, nhân sự,… từ tứ trụ triều đình tới hạ tầng cơ sở khóa tới. Nhà báo Bùi Tín gọi đó là: một vụ phá điều lệ đảng chưa từng, một vụ tiếm quyền… tranh dành dơ dáy”!
Riêng tôi, do quá lo về tình trạng cù cưa kéo dài để tồn tại thêm năm nào hay năm ấy của các nhà cộng sản giả cầy mất gốc đương thời, sẽ làm mình khó mà sống nổi để tiếp tục viết lách, đấu tranh ôn hòa thêm một nhiệm kỳ Đảng toàn trị nữa, nên… thiệt tình quá tiếc nuối với một vài điều …”GIÁ MÀ”. Đó là:
Giá mà… Sau những diều công khai vạch trần sự tai hại của chủ nghĩa Mác-Lê đã gieo họa trên đất nước.
Giá mà…. Sau khi đã mạnh dạn lên án tất cả những cơ cấu chính trị vừa bất tài, bất lực, vô đạo đức tham nhũng do cái đảng cộng sản này gây ra cho mọi mặt đời sống: kinh tế, xã hội, đối ngoại, quốc phòng….
thì các vị có thêm một mục trong phần kết luận … Đại loại:
Chúng tôi… đảng viên trong số 127 người ký tên trong thư ngỏ xin tuyên bố:
1-BẮT ĐẦU TỪ HÔM NAY KHÔNG CÒN LÀ ĐẢNG VIÊN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM GÌ VỀ MỌI ĐIỀU MÀ ĐẢNG ẤY GÂY RA NỮA
(sẽ có một số nơi trên 3 miền đất nước để mọi đảng viên cộng sản đương thời đến tự tay hoặc thay mặt nhiều đảng viên đốt thẻ đảng, thay hương khói thả xuống biển Đông, cầu cho linh hồn các liệt sỹ đã hy sinh vì biển đảo Tổ Quốc, đồng thời ghi tên nhập đảng mới của chúng tôi… )
2- Theo đúng những điều đã ghi trong hiến pháp, chúng tôi sẽ là Ban trù bị cho một đảng mới không cộng sản, Lấy Độc Lập, Tự Do, Dân Chủ, và Nhân Quyền làm đường lối phương châm, điều lệ… Một đảng mới tuyệt đối không tham gia chính quyền nếu không đủ số phiếu bầu trong một cuộc tổng tuyển cử thật sự dân chủ và tự do như mọi nước trên thế giới. Một mục tiêu duy nhất để đấu tranh tiến tới không ngừng: Tổ Quốc Việt Nam Thật sự Giầu Mạnh, Công bằng và Văn Minh…
NHƯNG TIẾC THAY, CÁI ‘GIÁ MÀ’ NÀY ĐÃ KHÔNG XẢY RA MÀ CHỈ CÓ TOÀN NHỮNG CHUYỆN NHỮNG NGƯỜI ÍT LÝ LUẬN NHƯ MÌNH VÀ BẠN MÌNH, ĐỒNG NIÊN, ĐỒNG KHÓA KỂ CẢ “ĐỒNG CHÍ MỘT THỜI’ VỚI MÌNH ĐÃ BIẾT, ĐÃ NÓI, ĐÃ VIẾT HUỴCH TOẸT RA TỪ LÂU!
ĐÚNG LÀ, CHÁN MỚ ĐỜI!
N-B: Nhân bài nói về cái sự vô phúc của những dân tộc bị cộng sản cai trị, mời các bạn và ai trong 127 vị vẫn còn ôm ấp giấc mộng “cộng sản chân chính”, xin đọc lại mấy danh ngôn chống cộng của những danh nhân thế giới như sau:
* BORIS YELTSIN“Anh có thể xây ngai vàng bằng lưỡi lê, nhưng anh không thể ngồi lâu trên đó”. 
“Cộng sản không thể nào sửa chữa, mà cần phải đào thải chúng nó”.
GORBACHEV: “Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng cộng sản. Hôm nay tôi đau buồn mà thú nhận rằng: cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá”.
H1
ANGELA MERKEL: “Cộng sản đã làm cho người dân trở thành gian dối”.
MILOVAN DJILAS: “20 tuổi mà không theo cộng sản, là không có trái tim. 
40 tuổi mà không từ bỏ cộng sản, là không có cái đầu”.
VICTOR HUGO: “Chủ Nghĩa Cộng Sản là giấc mơ của vài người, nhưng là cơn ác mộng của tất cả nhân loại” (”Le communisme: rêve de quelques uns, cauchemar de tous”).
H1Victor Hugo. Nguồn: internet
BERTOLT BRECHT: “Nếu giữa Đảng CS và nhân dân có sự bất đồng, chỉ việc khai tử nhân dân”.
COLUCHE: “Chủ nghiã CS là bệnh nan y duy nhất người ta chưa thí nghiệm trên loài vật” (trước khi áp dụng cho người).
CHURCHILL: “Cái xấu của chế độ tư bản là phân chia sự giầu có không đồng đều. Cái tốt của chế độ CS là chia đều sự nghèo đói”.
Tất cả đều phát ra từ những cái “đầu” to và những “trái tim” lớn… Mong mọi người cùng suy ngẫm…

VÀ ƯỚC MONG SAO, NẾU CÓ LẦN SAU, CÁC VỊ HÃY MẠNH TAY VIẾT THÊM MẤY CHỮ: CỘNG SẢN ĐÃ HẾT THỜI RỒI, HÃY GIẢI TÁN ĐI!
H1