14 décembre 2015

4 đảng viên từng giữ chức vụ cao cấp đòi hỏi THỰC SỰ TỪ BỎ CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN


Bức thư gửi BCT, Ủy viên TƯ, Đại biểu Quốc hội và Đồng kính gửi: Đồng bào ở trong và ngoài nước đòi hỏi:

*   THỰC SỰ TỪ BỎ CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN", CẮT “CÁI ĐUÔI” XÃ HỘI CHỦ NGHĨA;

* Thay Kinh tế Thị trường định hướng XHCN bằng Kinh tế Thị trường;

* Thay Nhà nước pháp quyền XHCN bằng Nhà nước Pháp quyền”;

* TRỞ VỀ VỚI TƯ TƯỞNG ĐOÀN KẾT, VỚI CHÍNH THỂ DÂN CHỦ, CỘNG HÒA”.

Hà Nội, ngày 5/12/2015

Kính gửi: - Quý vị Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên TW Đảng, Đại biểu Quốc hội

Đồng kính gửi: Đồng bào ở trong và ngoài nước


Từ tư duy “Giai đoạn mới - Chính thể mới - Văn hóa mới”, sẽ thấy nhờ Việt Nam có VĂN HÓA MỚI - Văn hóa Độc lập và CHÍNH THỂ MỚI – Chính thể Dân chủ, Cộng hòa, nên năm 1945 và 1975 đã là 2 mốc thành công cho 45 năm giành Độc lập, Thống nhất (1930-1975). Tiếp đó là thành công của 30 năm Thoát nghèo (1975-2005), dù từ năm 1976 đến 1986, đất nước gần suy sụp do Chính thể Dân chủ, Cộng hòa bị thay bằng chế độ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa (XHCN) theo Chủ nghĩa Mác-Lênin. Song từ thực tiễn như “Khoán hộ”, Đại hội VI đã đột phá Kinh tế Bao cấp của Chủ nghĩa Mác-Lênin, xây dựng thành công mô hình NHÀ NƯỚC MỆNH LỆNH (Cộng hòa XHCN kiểu Xô Viết) + KINH TẾ NỬA THỊ TRƯỜNG (Kinh tế Thị trường định hướng XHCN), đưa Việt Nam từ nghèo đói thành nước xuất khẩu gạo.

Đại hội VI có 2 thành tựu lớn: Về Lý luận BƯỚC ĐẦU TỪ BỎ CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN, chuẩn bị Tư tưởng Đoàn kết & Sáng tạo là chủ đạo. Về Thực tiễn ĐÃ TẠO RA KHỐI KINH TẾ TƯ NHÂN. Tiếc là “BÂY GIỜ”, dù Việt Nam đã sang Giai đoạn mới Chuẩn bị Phát triển, dù kinh tế tư nhân đang trưởng thành, dù đã vào WTO, TPP, song vì các Đại hội sau vẫn CỐ GIỮ HAY CHỈ SỬA mô hình “ĐÚNG” của Đại hội VI với các Thành phần kinh tế chưa bình đẳng, như Kinh tế Nhà nước là chủ đạo, các Nghị quyết, thậm chí ý kiến người lãnh đạo Đảng, thực tế được coi trên pháp luật, nên ĐÃ LÀM ĐẤT NƯỚC NGÀY CÀNG SUY THOÁI, TỤT HÂU.

Vì thế xin đề nghị Quý vị ủng hộ, thực hiện tâm nguyện và đòi hỏi của đại đa số nhân dân, đưa Tổ quốc Thoát vòng Tụt hậu, Tiến cùng Thế giới, theo như khẳng định trên bìa 2 cuốn sách “Xuân này hơn hẳn mấy Xuân qua”.
Đó là: “THỰC SỰ TỪ BỎ CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN, CẮT “CÁI ĐUÔI” XÃ HỘI CHỦ NGHĨA,
ví như:
THÔI “Kinh tế Thị trường định hướng XHCN”, tiến hành “Kinh tế Thị trường”;
THÔI “Nhà nước pháp quyền XHCN”,
xây dựng “Nhà nước Pháp quyền”,
TRỞ VỀ VỚI TƯ TƯỞNG ĐOÀN KẾT, VỚI CHÍNH THỂ DÂN CHỦ, CỘNG HÒA”.

Đây là tiền đề để Việt Nam ta có VĂN HÓA MỚI - Văn hóa Hòa hợp & Sáng tạo và CHÍNH THỂ MỚI – Chính thể Dân chủ, Cộng hòa Ở TẦM  THỜI ĐẠI.

Trân trọng.

Nguyễn Trọng Vĩnh
Thiếu tướng, nguyên Ủy viên TW Đảng, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức TW, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc.

Nguyễn Mạnh Can
Chủ tịch Trung tâm Xây dựng Môi trường Văn hóa mới, nguyên Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương.>
Nguyễn Hồng Cơ
Nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng thuộc Ban Tổ chức Trung ương Đảng
 
Hà Tuấn Trung
Nguyên Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiêm TBT Tạp chí Kiểm tra.
Giám đốc TT Xây dựng Môi trường Văn hóa mới,
Tiến sĩ Viện trưởng Viện N/C SENA,
Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam