18 avril 2016

CA ngăn cản buổi tọa đàm “Obama đến Việt Nam”: Họ làm vậy để làm gì?

Trần Quang ThànhNhư tin tức đã loan, vào ngày 17 tháng Tư 2016, công an Hà Hội đã ngăn chận và câu lưu một số thành viên của Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam, cũng như sách nhiễu một số người được mời tham dự với mục đích phá rối không để thành công buổi tọa đàm với chủ đề “Obama đến Việt Nam – The change we need”, được Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam tổ chức.

Liên quan đến sự việc này, nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh, một trong những được mời tham dự và cũng bị công an sách nhiễu có cuộc trao đổi với nhà báo Trần Quang Thành như sau::