26 avril 2016

LỜI KÊU GỌI TUẦN HÀNH VÌ MÔI TRƯỜNG

25-4-2015
H1Điều 43 Hiến pháp 2013 quy định: “Mọi người có quyền được sống trong môi trường trong lành và có nghĩa vụ bảo vệ môi trường” .
Trước thảm họa môi trường tại miền Trung gần đây, chính chúng ta phải có nghĩa vụ lên tiếng để bảo vệ môi trường.

9h sáng chủ nhật ngày 1/5/2016, mọi người hãy tới trước cửa Nhà hát lớn Hà Nội, mang theo các biểu ngữ có nội dung liên quan tới bảo vệ môi trường, tuần hành ôn hòa để yêu cầu chính quyền có các biện pháp ngăn chặn ô nhiễm tại miền Trung nói riêng và trên cả nước nói chung.
Đề nghị chính quyền thành phố Hà Nội tạo điều kiện và bảo vệ cho cuộc tuần hành vì môi trường của người dân được diễn ra tốt đẹp.