19 avril 2016

HÃY BẦU ĐÚNG NGƯỜi


Bùi Minh Quốc

LGT : Nhân ngày bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, Dân Quyền giới thiệu bài thơ nội dung nói về việc bỏ phiếu của nhà thơ Bùi Mình Quốc sáng tác năm 1992, cách đây 24 năm. 

Bài thơ do tác giả tự đọc : Mỗi người 1 phiếu trong tay
Phúc họa cũng một sự này ai ơi
Bầu người tử tế xây đời
Bầu quân gian tế là toi nghiệp mình
Phải nhìn cho tỏ cho tinh
Nhìn vỏ thấu ruột ngọn ngành tóc tơ
Tên nào còn ngợ còn ngờ
Thẳng tay gạch phắt chớ lơ mơ bầu!

Đà Lạt, 1992
Bùi Minh Quốc