18 avril 2016

Ông Phạm Chí Thành đề nghị hủy bỏ kết quả hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú


FB Phạm Thanh Sơn

13-4-2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đ NGHỊ HỦY BỎ KT QUẢ HỘI NGHỊ LẤY Ý KIN CỬ TRI NƠI CƯ TRÚ
 Kính gửi: – Ủy ban Bầu cử Thành phố Hà Nội

– Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội.

Tôi là Phạm Chí Thành, hộ khẩu và nơi cư trú: số nhà 121, ngách 128C/27 Đại La, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, ứng cử viên Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Kính thưa Ủy ban, vào lúc 19 giờ, ngày 10 tháng 4 năm 2016 tại Nhà văn hóa trong Khu tập thể 128 C Đại La, phường Đồng Tâm, Thành phố Hà Nội, đã diễn ra “Hội nghị lấy ý kiến cử tri” đối với tôi ( Phạm Chí Thành) và một vài đại biểu ứng cử vào Hội đồng Nhân dân các cấp.

Qua dư luận, tôi biết được, Hội nghị đã tiến hành lấy ý kiến cử tri đối với tôi (Phạm Chí Thành). Với trướng hợp của tôi, đây là Hội nghị lấy ý kiến cử tri bất hợp pháp, vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ mà Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp đã quy định.

Cụ thể những vi phạm đó là:

– Tôi đã không có mặt tại Hội nghị, nhưng Hội nghị nghị vẫn tiến hành lấy ý kiến của cư tri đối với tôi. Lý do mà tôi không có mặt là:

– Trước khi tiến hành Hội nghị, Ủy ban Bầu cử phường Đồng Tâm đã không công khai trên hệ thống loa truyn thanh phường v sự kiện này, trong đó có việc không công khai mời cử tri, mời ai, đại diện hay lấy ý kiến toàn thể cử tri, không công bố danh sách cử tri được mời dự Hội nghị, không công bố ai là ngươi ứng cử.

– Không cho người ứng cử được quyn mời người giúp việc cùng tham dự Hội nghị để giúp ứng cử viên tiếp xúc với cử tri, đồng thời thực hiện việc quay phim, chụp ảnh toàn bộ Hội nghị lấy ý kiến của cử tri.

– Việc không công khai, minh bạch này đã làm cho tôi, một ứng cử viên Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV bị xúc phạm nghiêm trọng. Ủy ban MTTQ phường Đồng Tâm, Ủy ban Bầu cử phường Đồng Tâm đã coi các đại biểu ứng cử vào Quốc hội Việt Nam khóa XIV không bằng chó, mèo. Vì rằng, chó mèo còn được thông báo công khai, minh bạch trên loa mỗi khi đem chúng đi tiêm chủng phòng bệnh dại, còn các đại biểu Quốc hội thì không.

Hai yêu cầu này của tôi đã có văn bản gửi đến Ủy ban MTTQ phường Đồng Tâm vào ngày 09 tháng 04 năm 2016, sau khi tôi nhận được Giấy mời tham dự Hội nghị vào tối ngày 08 tháng 04 năm 2016. 15 giờ chiu ngày 10 tháng 04 năm 2016, Ủy ban MTTQ phường Đồng Tâm mời tôi ra để giải quyết yêu cầu của tôi, đã không chấp nhận 2 yêu cầu trên của tôi. Tôi chính thức nói với ông Chủ tịch MTTQ phường Đồng Tâm ( có biên bản) rằng, nếu hai yêu cầu trên của tôi ( Phạm Chí Thành) không được đáp ứng, tôi sẽ không tham dự Hội nghị lấy ý kiến cử tri và tôi dừng việc tôi ứng cử làm Đại biểu Quốc hội khóa XIV tại đây. Tôi đã có đơn và ông Chủ tịch MTTQ phường đã xã nhận.

Tuy nhiên, vào khoảng 18 giờ ngày 10 tháng 04 năm 2016, MTTQ phường Đồng Tâm vẫn có Giấy mời tôi ra dự Hội nghị lấy ý kiến cử tri. Tại đây tôi cũng đã nói với tổ công tác bầu cử của phường rằng, tôi không chấp nhận Hội nghị lấy ý kiến cử tri đối với tôi làn này, vì nó được tiến hành một cách không công khai, dân chủ, vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc Công khai, Minh bạch, Dân chủ được quy định trong Luạt Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, và tôi sẽ không tham dự Hội nghị này. Trên thực tế tôi đã không tham dự Hội nghị này.

Mặc dù tôi (Phạm Chí Thành) không tham dự Hội nghị vì những lý do trên, nhưng Hội nghị vẫn lấy ý kiến cử tri đối với tôi.

Vì vậy, tôi đ nghị Ủy ban Bầu cử Thành phố Hà Nội,Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội hủy bỏ kết quả Hội nghị lấy ý kiến cử tri diễn ra vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 10 tháng 04 năm 2016 đối với tôi ( Phạm Chí Thành) và đ nghị Ủy ban Bầu cử Thành phố Hà Nội, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội chỉ đạo Ủy ban Bầu cử phường Đồng Tâm, MTTQ phường Đồng Tâm tổ chức một Hội nghị lấy ư kiến cư tri khác nơi cư trú cho tôi theo đúng nguyên tắc Công khai, Minh bạch và Dân Chủ của Luật Bầu cử.

Mong nhận được phản hồi bằng văn bản của Ủy ban và Mặt trận, theo địa chỉ nêu ở trên.

Người đ nghị

Phạm Chí Thành– ứng cử viên tự do ĐBQH khóa XIV