17 avril 2016

Nhìn lại vụ công an Nguyễn Văn Bắc xin lỗi Công an nhổ nước bọt vào dân