18 avril 2016

TS Nguyễn Quang A: nói gì về việc ‘tôi bị


TS Nguyễn Quang A.
Nguồn: BBC
 
 

Người tự ứng cử Đại biểu Quốc hội, Tiến sỹ Khoa học Nguyễn Quang A, bình luận vHội nghị cử tri tại địa phương mà ông cư trú hôm thứ Bảy sau khi ông ‘bị loại’ với kết quả 6/75 phiếu ủng hộ.

Nhà vận động cho xã hội dân sự nói với BBC hôm 10/4/2016:

“Việc ứng cử của tôi và một số người trong đợt này là một bước trong một quá trình học tập dài dài mà chúng tôi đã khởi động từ lâu rồi.
 “Đây là một bước và như thế là sẽ còn rất nhiu bước khác và những bước tiếp theo không phải là nó chấm dứt ở ngày 12/4, mà cũng không phải là nó chấm dứt ở ngày 22/5.

“Và nó còn tiếp tục liên quan đến việc bầu cử, rồi sau bầu cử, thì nó lại có nhiu bước tiếp tục khác ở trong quá trình đó.

“Tôi nghĩ rằng chuyện sẽ có một bước tiếp theo ở trong quá trình này là sẽ ra ứng cử của 5 năm tới hay không, thì tôi nghĩ bây giờ nói thì hơi sớm.

“Nhưng tôi tin chắc rằng sẽ có nhiu anh em trẻ, chứ không phải là những người già như tôi, sẽ tiếp tục ra ứng cử.

“Và nếu đấu tranh mạnh mẽ, thì có thể hy vọng rằng Luật Bầu cử nó phải thay đổi thì mới được, chứ Luật Bầu cử mà nó đã được thiết kế để cái việc Đảng (CSVN) quyết định, Đảng chọn dân bầu, thì sẽ không bao giờ có kết quả tốt cả,” Tiến sỹ Khoa học Nguyễn Quang A nói với BBC.