25 janvier 2018

6 Có, 1 Không: DỐI TRÁ HỦY HOẠI CỐT LÕI MỌI GIÁ TRỊ XÃ HỘI!


Nguyễn Trung Chính


- Có: Đảng  cộng sản Xô Viết đàn anh thời điểm 1990 có mạnh hơn Đảng cộng sản VN hiện nay không?   

- Có: KGB thời điểm đó có mạnh, tài giỏi hơn Công an Việt Nam hiện nay không?  

- Có: Quân đội Nga  thời điểm đó có "trung thành" với đảng cộng sản Nga như ở Việt Nam hiện nay không? 

- Có: Nhân dân Nga có bị kềm kẹp như nhân dân Việt hiện nay không? 

- Có: Tệ nạn tham nhũng, cửa quyền Nga có giống Việt Nam hiện nay không?

- Có: Đảng cộng sản Nga có truyền thống đấu tranh cách mạng như đảng cộng sản Việt Nam không? 

- Không: Đảng cộng sản Nga, chính quyền Nga có trụ được không? Kết luận: đảng cộng sản Việt Nam, chính quyền do nó đẻ ra rồi phải tan rã!