24 janvier 2018

Dân Biểu Ro Khanna: Vấn Đề Vi Phạm Nhân Quyền tại Việt Nam

Người dịch: Nguyễn Xuân HiệpDân Biểu Ro Khanna

Vấn Đề Vi Phạm Nhân Quyền tại Việt Nam

Ngày 18 Tháng 1 Năm 2018
Kính thưa ngài Chủ Tịch Hạ Viện,Ngày trước, khi tham gia vào công cuộc đấu tranh giành độc lập của thánh Gandhi, ông ngoại của tôi đã bị cầm tù suốt 4 năm trời chỉ vì ông đã đứng lên đòi hỏi nhân quyền.  Một trong những tội của ông là ông dám bày tỏ chính kiến của mình qua các bài báo.

Ngày nay tại Việt Nam, sự vi phạm nhân quyền đang diễn ra trầm trọng.  Hôm nay, tôi nói lên tiếng nói cho những người bị cướp đi tiếng nói, bị bắt phải im hơi lặng tiếng vì họ đang đòi lại quyền làm người.  Những nạn nhân này là anh, là chị, là bè bạn hoặc là những người thân quen với cư dân đang sống trong quận hạt cuả tôi.Hơn 100 nhà hoạt động nhân quyền và các vị lãnh đạo tôn giáo hiện đang bị tù đày tại Việt Nam chỉ vì họ theo đức tin của họ hoặc bày tỏ ý kiến một cách ôn hoà.  Ví dụ gần đây nhất là blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã bị bản án nặng nề 10 năm tù khi bà bày tỏ quan tâm của bà về những bất công trong xã hội trên mạng blog của bà.Tại đìạ hạt 17 của tôi, tôi rất hãnh diện có những tổ chức như Nhóm Anh Em Thiện Chí đã đứng sát cánh, hỗ trợ những người đang đấu tranh cùng gia đình của họ đang bị đàn áp tại Việt Nam.Chính quyền Việt Nam phải thả hết tất cả tù nhân chính trị, ngưng ngay mọi sự quấy nhiễu nhắm vào các tôn giáo và phải trà lại quyền tự do báo chí cho người dân.  Chỉ khi nào họ thực hiện được những điều này, chúng ta mới nói đến chuyện trao đổi thương mại, làm ăn buôn bán với Việt Nam.  Đồng thời chúng ta cần phải khẳng định với nhà cầm quyền Việt Nam rằng, chúng ta muốn họ phải tôn trọng nhân quyền của người dân Việt.


 

The Honorable Ro Khanna
Human Rights Abuses in Vietnam
January 18, 2018 


Mr. Speaker, my grandfather spent 4 years in jail during Gandhi's independence movement standing for human rights. One of his crimes was expressing unpopular views in a political newspaper.

Similar human rights abuses are occurring today in Vietnam. I speak out, today, for those who have been silenced. In many cases, the victims are the brother, the sister, the friend, or acquaintance of someone living in my district.

Over 100 activists and religious leaders are currently imprisoned in Vietnam for expressing their opinions and beliefs. For example, social activist and blogger Nguyen Ngoc Nhu Quynh was recently sentenced to 10 years in prison for highlighting social injustices on her blog.

In California's 17th District, I am proud of organizations like The Goodwill Brothers & Sister Group that stand in solidarity for their oppressed friends and family in Vietnam.

The Vietnamese Government must release every political prisoner, stop harassing religious groups, and have the confidence in allowing a free press. Until they do that, we must do no business deals with Vietnam and make it clear that we expect them to honor human rights.