18 janvier 2018

THƯ CỦA ÔNG NGUYỄN MẠNH CAN GỬI LÃNH ĐẠO


Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2018 
Kính gửi:  Các Đồng chí Lãnh đạo Đảng, Chính phủ,
Quốc hội và Lãnh đạo các Tỉnh, Thành phố 
 
Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh(trái) và ông Nguyễn Mạnh Can

Tôi là Nguyễn Mạnh Can, nguyên Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương. Thư này tôi viết với mong muốn Đất nước và Đảng cầm quyền “Đàng hoàng hơn, To đẹp hơn, Mạnh mẽ hơn”. Ngày 15/11/2017 và 11/12/2017, Tổng Bí thư hai lần xác nhận tình trạng “Chán Đảng (Chán Đảng cầm quyền), Xa rời Chính trị (Xa rời Đường lối, Thể chế hiện có)”; Hôm nay, ngày 8/1/2018, Tòa án xử nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng. Đây không phải thành tích, mà là các việc nghiêm trọng chưa hề có trong Đảng, do bất cập về Lý luận và Đường lối, về Tổ chức và Thực hiện, về Văn hóa và Lãnh đạo.Về Lý luận và Đường lối: Thực tiễn và Lý luận Hiện đại chỉ rõ, Quá chậm Đổi Mới, do Kiên định quá lâu Lý luận Cũ và Đường lối Cũ, do chưa chú trọng Quy luật Phổ quát, Khát vọng tiến bộ của Dân tộc, Tư tưởng của Tiền nhân và Lãnh tụ Hồ Chí Minh, là nguyên nhân căn bản đầu tiên làm đất nước lạc hậu. Gốc rễ của nó là “Lạc hậu của Lý luận” đã được Tổng Bí thư đề cập không ít lần, song vẫn chậm khắc phục. Nguy hiểm là từ tháng 10/2011, tức cách đây 6 năm, Tổng Bí thư đã nhận thức và khẳng định phải “Đột phá Lý luận” mới có thể phát triển, song nay Lý luận vẫn chưa thay đổi. 


Về Tổ chức và Thực hiện: Lý luận lạc hậu dẫn đến việc Tổ chức và Thực hiện biến Đảng cầm quyền thành Đảng điều hành, “lấn sân” vào việc của Dân, Quốc hội và Chính phủ. Vì thế, để loại bỏ “Xa rời Chính trị”, Ngay lúc này, phải Kiến tạo Đường lối Mới, Thể chế Mới Tự chuyển hóa để Đảng trở lại là Đảng của Dân tộc, không cố biến Dân tộc thành Dân tộc của Đảng; Chỉ thế mới Thu hút Hiền tài; Thúc đẩy Quốc gia Khởi nghiệp. Không thế, tham nhũng càng bành trướng và sẽ lại dùng “Lò” để hủy các “Rường, cột” khác, tiếp tục làm mất Chí khí, Niềm tin của Đảng và Xã hội. 


Về Văn hóa và Lãnh đạo: Tôi tán thành ý kiến nguyên Chủ tịch nước, đăng trên báo hôm nay, ngày 8/1/2018, yêu cầu: “Ngay lúc này, Đảng phải kiên quyết hành động”. Song: Hành động thế nào? Bởi, để Dân không “Chán Đảng”, Lãnh đạo phải “Nói đúng điều cần Làm - Làm đúng điều đã nói”; Chưa kể, vẫn còn việc “Người đẩy đi - Kẻ kéo lại”, Tự diễn biến làm giảm vị thế của Đảng, biến Đảng thành “Khán giả”, trong khi xã hội đã hình thành rõ xu hướng “Cùng dẫn dắt - Cùng Hành động”. Vì thế, Ngay lúc này, phải xây dựng Văn hóa Chính trị Mới, nhất là Văn hóa Lãnh đạo Mới.  


Tôi cũng tán thành nguyên Chủ tịch nước về Học các “Bậc Thầy Lịch sử”, như Thầy lớn Chu Văn An, Vua sáng Lê Thánh Tông. Song Học để làm gì và Học thế nào? Vì thế, Ngay lúc này, phải Học vô số các “Bậc Thầy Hiện tại”, đang Vượt khó, Kế thừa, Phát triển tinh hoa của Tiền nhân và Nhân loại. Để rõ hơn, xin tặng các Đồng chí cuốn “Mô hình và Giải pháp thúc đẩy Việt Nam Đàng hoàng hơn, To đẹp hơn, Mạnh mẽ hơn”. Cuốn này và các cuốn khác là kết quả của Viện Nghiên cứu - Think Tank SENA, được in từ tiền các nhà khoa học bán xe, nhà, vay ngân hàng và từ lương hưu của tôi.       

Chúc các Đồng chí Khỏe mạnh, luôn tạo cái tốt đẹp cho Dân, Nước và Thế giới.
Nguyễn Mạnh Can