mardi 4 septembre 2018

Thơ TRẦN KIM: HOAN HÔ NGƯỜI DÂN MÃ-LAI

Dân Mã Lai bầu ông Mahathir Mohamad 93 tuổi làm Thủ Tướng


Hoan hô dân Mã-Lai
Họ đã thật là hay,
Khi đảng cầm quyền...xấu
Là họ đổi thay ngay.

Nước không thiếu người tài
Dân không thiếu người đức
Sao thương "thằng " tham nhũng
Đánh nó cho rơi đài...

Để chọn lại người tài,
Bầu lại những người ngay
Để lo dân, lo nước.
Họ mới thật là hay?

Đã sáu mươi năm dài
Umno chiếm vũ đài
Đảng này nay biến chất
Chỉ còn gây họa tai.

Đừng vịn vào quá khứ
Khi dân đặt niềm tin.
Khi niềm tin đã hết,
Chớ trách dân phụ tình?

Người dân phải cứu mình
Dẹp đi bầy hủ hóa
Mới nguôi nỗi bất bình,
Mới ngăn chúng tàn phá.

Dân Mã-Lai rất khá
Dân chủ và tự do...
Họ không cần ai cho,
Tự họ phải giành lấy.

Và như ta đã thấy
Dân mới là...ông trời
Chẳng nghe kẻ vẽ vời,
Họ quyết định tất cả ?

Chẳng nghe phường dối trá
Miệng nói là vì dân...
Nhưng lòng tham không đáy,
Chúng chỉ lo cho thân...

Chúng đâu còn lương tâm
Mồm nói là vì nước,
Nhưng như phường bán nước
Chỉ có đảng chúng thôi ?

Ôi, cái đảng đã tồi
Khi dân đã thấy rồi,
Là mau vùi chôn nó,
Cho nó hết còn ngoi...

Người dân Mã-Lai ơi
Ta rất ngưỡng mộ Người
Đúng rồi..., dân là quý
Đảng chỉ là con thôi ?


Trần Kim