jeudi 7 avril 2016

Cù Huy Hà Vũ: Miễn nhiệm ‘tam trụ’ là hợp Hiến, hợp pháp!!!

Vũ Đông HàSau khi viết bài "TBT đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng hậu thuẫn giới đấu tranh dân chủ vào quốc hội" trên VOA để trơ trẽn nâng bi Tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng, Cù Huy Hà Vũ đã nâng cấp hành động ủng hộ những sai trái của đảng độc tài bằng lời khẳng định: "Miễn nhiệm ‘tam trụ’ là hợp Hiến, hợp pháp"
.Giải thích cho tính hợp hiến, hợp pháp của tập đoàn cai trị độc tài, Cù Huy Hà Vũ trong một bài viết mới, cũng trên VOA - "Việt Nam sớm hạ bệ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng theo Hiến pháp cũng là nhằm đón Tổng thống Obama" - đã dùng thủ thuật lý sự tóm gọn như sau:

- Không có ai trong nhà nước hay đảng CSVN tuyên bố rằng kỳ họp 11 Quốc hội khóa 13 (quốc hội đương nhiệm) bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng là để cho nhiệm kỳ của Quốc hội khóa 14 (Quốc hội tương lai). Do đó:

- Ba chức vụ "tam trụ" được bầu là chỉ cho Quốc hội cộng sản đương nhiệm - Khóa 13 và chỉ có giá trị cho khóa này.

- Quốc hội tương lai - khóa 14 - sẽ bầu Chủ tịch Quốc Hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng cho nhiệm kỳ của quốc hội mới.

Vì thế, việc quốc hội CSVN miễn nhiệm Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng đương nhiệm và bầu ra những nhân sự mới, được để cử bởi đảng theo danh sách 1 người cho 1 chức vụ, theo Cù Huy Hà Vũ là hợp hiến, hợp pháp!!!

Cù Huy Hà Vũ còn lấy Khoản 7 Điều 70 Hiến pháp của đảng để "khẳng định" rằng: chuyện miễn nhiệm, bãi nhiệm "tam trụ" là quyền của quốc hội được quy định trong khoản điều này. 

Ông ta đã nhập nhằng giữa 2 hành động khác nhau: bãi nhiệm nhân sự trong nhiệm kỳ hiện tại và bầu nhân sự cho nhiệm kỳ tương lai. Đúng, Quốc hội khoá 13 có quyền bãi nhiệm bất kỳ chức vụ nào của khóa theo quy định nhưng không có quyền bầu chức vụ của khoá mới trong tương lai. Đó là chưa nói đến việc các nhân sự này đã "luôn hoàn thành nhiệm vụ đã giao phó" như thông tin lề đảng đã loan tải. Vậy thì lấy lý do chính đáng nào để bãi nhiệm?

Do đó, để biện minh cho hành động thứ 2 - Quốc hội 13 bầu chức vụ cho Quốc hội 14, Cù Huy Hà Vũ phải "khẳng định": đó là họ bầu cho Quốc hội 13! Tức là theo ông ta, Nguyễn Thị Kim Ngân, Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc chỉ được ngồi ở "tam trụ" 2 tháng và vào tháng 7, 2016 sẽ... chấm dứt nhiệm kỳ!?

Về việc rút ngắn nhiệm kỳ hơn 2 tháng, Cù Huy Hà Vũ lôi Khoản 3 Điều 71 của Hiến pháp đảng ra để phân trần rằng hiến pháp cho phép "hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành thì Quốc hội quyết định rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của mình theo đề nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội." Nhưng ông ta lờ đi rằng chẳng có ma nào trong quốc hội thực hiện bước này theo quy định, chỉ thấy đảng độc tài ngang nhiên chà đạp hiến pháp tự biên tự diễn, tự đề cử ứng viên duy nhất mới cho mỗi chức vụ và các nghị gật đảng viên bỏ phiếu rút ngắn nhiệm kỳ của các nhân sự đương nhiệm. Hơn nữa, Cù Huy Hà Vũ cũng nhập nhằng giữa nội dung rút ngắn nhiệm kỳ của một khoá quốc hội và nhiệm kỳ của một chức vụ. Nếu thực hiện Khoản 3 Điều 71 thì phải rút ngắn nhiệm kỳ của toàn bộ các ĐBQH khoá 13 sau khi được 2/3 ĐBQH biểu quyết.

Những lý sự của Cù Huy Hà Vũ cho lập trường đảng cộng sản không vi hiến, vi pháp đã được tiếp nối bằng lời giải thích về mục tiêu tại sao có chuyện đẻ trước bầu sau: "Cũng là nhằm đón Tổng thống Obama" và phải hạ bệ Nguyễn Tấn Dũng để "đương nhiên loại trừ việc Dũng lặp lại “Đánh cho Mỹ cút, Đánh cho Ngụy nhào” được Dũng phát ra tại lễ kỷ niệm 40 năm".

Đối với Cù Huy Hà Vũ, phải chăng chỉ có Nguyễn Tấn Dũng là thành phần “Đánh cho Mỹ cút, Đánh cho Ngụy nhào”, còn Nguyễn Phú Trọng cùng những tên lãnh đạo cộng sản khác thì không?!!!

Để phò một tên cộng sản này, hạ bệ một tên cộng sản khác, Cù Huy Hà Vũ sẵn sàng dùng mọi lý  sự cùn, nhập nhằng lý lẻ để biện minh cho hành động chà đạp lên hiến pháp do chính đảng cộng sản của ông ta đẻ ra. Hành vi nhập nhằng của Cù Huy Hà Vũ thể hiện ngay từ dòng chữ đầu tiên - nhan đề bài viết của ông ta: "Việt Nam sớm hạ bệ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng theo Hiến pháp cũng là nhằm đón Tổng thống Obama". Việt Nam nào ở đây?! Chỉ có nhà cầm quyền và đảng cộng sản độc tài tung hứng với bè lũ đảng biểu quốc hội bù nhìn hạ bệ các đồng chí, đồng rận của chúng mà thôi.

Hệ lụy Cù Huy Hà Vũ

Trong bài viết "Chú Cù nâng bi bác Lú: "TBT đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng hậu thuẫn giới đấu tranh dân chủ vào quốc hội" tôi chỉ gói gọn nội dung phù Trọng đạp Dũng của Cù Huy Hà Vũ, nhưng không nói đến những hệ lụy mà ông ta đang tạo ra cho công cuộc chung. Đến bài viết này của Cù Huy Hà Vũ thì những hệ luỵ tiêu cực đó lớn dần.

Hệ luỵ đó là: nhiều người trước đây còn mơ hồ tin vào những đảng viên cộng sản tỏ ra muốn thay đổi đảng hay "chống đảng"; ra sức đấu tranh cho tự do của những người cộng sản này khi bị đảng của họ đàn áp, bắt bớ, giam cầm... sẽ đắn đo, nghi ngờ hoặc chấm dứt mọi ủng hộ. Với những gì đã xảy ra khi nhiều người lên tiếng, viết bài, ủng hộ, vận động tranh đấu cho Cù Huy Hà Vũ một cách nhiệt tình như trước đây và thái độ chính trị của Cù Huy Hà Vũ hiện nay sẽ dẫn đến những câu hỏi như: liệu ông X, ông Y, ông Z... hay điển hình mới nhất là Ba Sàm - Nguyễn Hữu Vinh có thể sẽ là một Cù Huy Hà Vũ thứ 2? Liệu chúng ta lại bị lừa, bị hố nặng khi vì lẻ phải, công bằng và công lý đã hết lòng, hết sức nỗ lực tranh đấu cho người mà bản chất của hắn thật ra vẫn luôn là một tên cộng sản nòi; hắn chỉ chống một người hay một băng nhóm lãnh đạo này và đứng về một băng nhóm lãnh đạo khác trong đảng; hắn vẫn là một tên cộng sản từ trong xương tuỷ, máu huyết - không thể thay thế được!

Ngày hôm nay "hắn" là Cù Huy Hà Vũ.