22 janvier 2020

Mến Phục Lê Đình KìnhMến phục Lê Đình Kình

Đã anh dũng hy sinh

Khi cùng dân giữ đất

Giờ cả nước tôn vinhTám mươi tư tuổi đời

Gần sáu mươi tuổi đảng

Nhưng cuộc đời trong sáng

Khác hẳn đảng bất nhânĐảng cướp đất làng mình

Quyết cùng dân giữ đất

Uy tín vốn cao ngất

Dân đoàn kết bước theo


Bạo quyền đến đàn áp

Dân chẳng sợ hãi chi

Bắt công an đem nhốt

Đòi công bằng thực thiBạo quyền bèn giả vờ

Hứa giải quyết thỏa đáng

Ký mực đen giấy trắng

Dân tin, thả công anNhưng đảng trở mặt ngay

Quyết đàn áp thẳng tay

Quyết trả thù mối nhục

Quyết giết cụ phen nàyĐang đêm bạo quyền tới

Quân số đến hàng ngàn

Xông thẳng vào giết cụ

Và bắt cả gia đìnhNgười Việt khắp mọi nơi

Thương tiếc người trung dũng

Thương gia đình cùng túng

Gửi tiền giúp đỡ ngayBạo quyền càng điên cuồng

Ra lệnh khóa trương mục

Gia đình càng khốn cực

Trong tay đảng bất nhânMấu chốt của việc này

Chẳng là chuyện đất đai

Mà là chuyện quyền lực

Đảng thấy mình lung layDân không còn sợ đảng

Bắt nhốt cả công an

Cả làng cùng kết đoàn

Khiến đảng nhục và sợĐảng đàn áp thẳng tay

Dìm dân trong lửa máu

Giết cụ, bắt con cháu

Mong dập lửa đấu tranhNhưng đảng đã lầm rồi

Giết được xác cụ thôi

Tinh thần cụ: gương sáng

Để toàn dân cùng soiMáu của Lê Đình Kình

Máu anh dũng hy sinh

Sẽ nảy mầm dân chủ

Để Việt Nam hồi sinhSarasota, ngày 20 tháng 1 năm 2020

Vũ Linh Huy