14 janvier 2020

Lễ mai táng cụ Lê Đình Kình

Lễ mai táng cụ Lê Đình Kình đã diễn ra sáng nay, ngày 19 tháng Chạp năm Kỷ Hợi (13.01.2020) tại Xã Đồng Tâm- Hà Nội. Cả Đồng Tâm đã quấn tang trắng trên đầu.

Đêm qua, người Dân giáo xứ Song Ngọc đã thắp nến cầu nguyện cho Đồng Tâm và Cụ Kình.Đây là cái tát vào mặt chế độ độc tài man rợ nói rằng Cụ Kình là tên phản loạn, tham ô cướp đất.

Tôi chưa thấy tên phản loạn, tham ô nào lại được Nhân Dân tôn kính và dành một vị trí đẹp nhất trong trái tim mọi người Dân như Cụ Kình cả.

Tôi chưa thấy tên phản loạn nào lại được nhiều hoạ sĩ, nhiều nhà thơ sáng tác, vẽ những bức chân dung đẹp đến lặng người cụ Cụ Kình cả.

Tôi chưa thấy tên phản loạn, cướp đất nào lại được Nhân dân lập bàn thờ khắp nơi trong cả nước để tưởng nhớ như Cụ Kình cả.

Có chăng, những kẻ “đạo đức ngút trời” đến khi chết đi toàn dân họ hả hê, dân còn vui sướng, và căm phẫn hơn, khi chết đi còn cướp cả hàng ngàn mét vuông đất để xây lăng tẩm nguy nga hơn cả Vua Chúa.

Đó, há chẳng phải là câu trả lời của Nhân Dân sao?