29 janvier 2020

NĂM MỚI CHÚC NHAU


Trương Tuần- Kính cụ đầu xuân năm mới !

- Kính cụ, cả năm hai ta cứ THÌ VƯỠN mãi. Năm con Chuột xem có gì chuyển hóa tý không cụ.

- Vâng, tôi tặng cụ bài thơ nhé: Năm mới cụ đẹp xinh / Tăng gia thêm mối tình / Sức khỏe thật vô địch / Ngang đường sắt Cát Linh...

- Cụ đểu vừa thôi, cụ chúc tôi như cái công trình kéo dài cả chục năm và đội vốn gắp năm mười lần.

- He he sory cụ. Đầu năm cứ vui cho nó hên cả năm.

- Vâng thì tôi cũng tặng cụ bài thơ đáp lễ: Năm Chuột cụ thật cương / Ăn cả thịt lẫn xương / Tiền như nước nhiễm độc / Hoành tráng tựa Nhật Cường...

- Hura, ngang thưng nhau. Tôi chúc cụ Cát Linh, cụ chúc tôi Nhật Cường. Hà Nội mình xuất sắc lắm cụ ạ.

- Tôi thấy thơ phú chúng mình hay quá e Lý Bạch, Đỗ Phủ ghen tị.

- Các tiền bối ghen tị không sao, sợ nhất là Hội đồng Thơ dìm hàng...

- He he THÌ VƯỠN phát nhé...